Problemy Transportu i Logistyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2017.39-10
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 3 (39) 2017
THE IMPORTANCE OF PRODUCTIVITY OF PROCESSES IN OVERCOMING THE EFFECTS OF THE ECONOMIC CRISIS

Authors: Dariusz Milewski
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński

Bogusz Wiśnicki
Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu, Akademia Morska w Szczecinie

Basilis Masoulas
Changeland.com
Keywords: Lean Manufacturing Six Sigma wydajność procesów efektywność ekonomiczna globalny kryzys finansowy wzrost gospodarczy
Year of publication:2017
Page range:14 (105-118)
Klasyfikacja JEL: O40 O47 O32
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The objective of the paper is to present the role productivity and thus: (a) diminish the impact of the global financial crisis and (b) provide the means for growth not only for companies but also for a whole economy. Special emphasis was placed on methods of increasing productivity – Lean Manufacturing and Six Sigma methodology. The authors studied research literature and case studies of companies which have implemented Lean – Six Sigma methodology, and proved that (a) the implementations of Lean – Six Sig- ma methodology have improved process efficiency, and (b) such process efficiency improvements helped the companies overcome the effects of the financial crisis. The studied companies originate from different industrial sectors and from different countries in the world. As complement to the research results found in the literature and also as a comparison authors made also research concerning Poland and Greece.
Download file

Article file

Bibliography

1.Adamczyk, M. (2012). Współczesny kryzys finansowy – przyczyny i konsekwencje dla gospodarki światowej. Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, 31, 13–29.
2.Anchanga, P. (2006). Critical success factor for lean implementation within SMEs. Journal of Manufacturing Technology Management, 17 (4), 11.
3.Atmaca, E., Girenes, S.S. (2009). Literatür Araştırması: Altı Sigma Metodolojisi. Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, Gazi, 3 (14), 111–126.
4.Bossert, J. (2003). Lean and Six Sigma-synergy made in heaven. Quality Progress, 36 (7), 31.
5.Bożek, M., Hamrol, A. (2012). Analysis of efficiency of Lean Manufacturing and Six Sigma in a production enterprise. Management and Production Engineering Review, 3 (4), 14–25.
6.Brue, G., Howes, R. (2006). Six Sigma. New York: McGraw-Hill.
7.Burgess, N., Radnor Z. (2013). Evaluating lean in healthcare. International Journal of Health Care Quality Assurance, 26(3), 220–235.
8.Chia J.L., Frank Ch.F., Hung-da W., Yuh M. Ch., Kuriger G. (2013). Continuous improvement of knowledge management systems using Six Sigma methodology. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 29 (3), 95–103.
9.Christopher, M., Holweg, M. (2011). “Supply Chain 2.0”: managing supply chains in the era of turbulence. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 41 (1), 63–82.
10.Christopher, M. (2005). Creating Value – Adding Networks. Harlow: Prentice Hall.
11.Corbett, C.J., Montes-Sancho, M.J., Kirsch, D.A. (2005). The financial impact of ISO 9000 certification in the United States: an empirical analysis. Management Science, 51 (7), 1046–1059.
12.Cusumano, M. (1994). The Limits of “Lean”. Sloan Management Review, 35 (4), 5, 27–32.
13.Czekaj, J. (2010). Wpływ Światowego kryzysu gospodarczego na polską gospodarkę. In: G. Kołodko (ed.), Globalizacja, kryzys i co dalej s. 189–209. Warszawa: Poltext Sp. z o.o.
14.Dekkers, R., van Luttervelt, C.A. (2006). Industrial networks: capturing changeability? International Journal of Networks and Virtual Organisations, 3 (1), 1–24.
15.Dumetrescu, C., Dumitrache, M. (2011). The Impact of Lean Six Sigma on the Overall Results of Companies. Economia. Management, 14 (2), 535–544.
16.European Firms In a Global Economy: Internal policies for external competitiveness (EFIGE) (EU-FP 7) (2008–2012).
17.Global Employment Trends 2013: Recovering from a second jobs dip. Report (2013). Geneva: International Labour Office, June 9.
18.Gradziuk, A., Koczor, M. (2008). Unia Europejska a kryzys na amerykańskim rynku finansowym. In: S. Dębski, A. Kondek, Ł. Kulesa (ed.), Biuletyn Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, 45.
19.Harry, M., Schroeder, R. (2001). Six Sigma. Using quality enhancement to improve financial results [in Polish: Six Sigma. Wykorzystanie poprawy jakości do poprawy wyników finansowych]. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
20.Hamrol, A. (2010). Zarządzanie jakością z przykładami, Quality management with examples. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
21.Helo, P., Xiao, Y., Jiao, Roger, J. (2006). A web-based logistics management system for agile supply demand network design. Journal of Manufacturing Technology Management, 17 (8), 1058–1077.
22.Kidd, P.T. (2000). Agile manufacturing: a strategy for the 21st century. Retrieved form: www.cheshirehenbury.com/agility/agilitypapers/paper1095.html (13.09.2017).
23.Kinney, M.R., Wempe, W.F. (2002). Further evidence on the extent and origins of JIT’s profitability effects. The Accounting Review, 77 (1), 203–225.
24.Kisperska-Moron, D., Swierczek, A. (2009). The agile capabilities of Polish companies in the supply chain: An empirical study.
25.International Journal of Production Economics, 18, 217–224.
26.Kostecka, A. (2011). Kooperacja nakręca rozwój. Eurologistics, 2.
27.Krasiński, M. (2015). Lean management w zapobieganiu i przezwyciężaniu kryzysu w przedsiębiorstwie. Marketing i Rynek, 5.
28.Martin, C. (2000). The agile supply chain: competing in volatile markets. Industrial Marketing Management, 1 (29), 37–44.
29.Masoulas, B. (2008). Managing Growth with Lean Six Sigma. Kleidarythmos.
30.Muzaffer, E., Muhemmetali, T. (MAİMAİTİAİLİ.TUERDİ), AIHEMAITUOHETI WUJIABUDULA (2016). The Effects of Six Sigma Approach on Business Perfomance: A Study of White Goods (home appliances) Sector in Turkey. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 229, 444–452.
31.Nakhai, B., Neves, J.S. (2009). The challenges of Six Sigma in improving service quality. International Journal of Quality & Reliability Management, 25(7), 663–684.
32.Piasecka-Głuszak, A. (2013). Korzyści z wdrożenia lean management w polskich przedsiębiorstwach w dobie kryzysu – wyniki badań ankietowych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 315, 99–111.
33.Przybylski, R. (2009a). Współpraca na niepewne czasy. Rzeczpospolita, 19 czerwca. Retrieved from: www.rp.pl/ar-tykul/321909-Wspolpraca-na-niepewne-czasy.html (17.09.2017).
34.Przybylski, R. (2009b). Logistyka po nowemu. Rzeczpospolita,dodatek: Logistyka – Transport –Spedycja.
35.Ratnaningtyas, D.D., Surendro, K. (2013). Information Quality Improvement Model on Hospital Information System Using Six Sigma. Procedia Technology, 9, 1166–1172.Redukcja kosztów – doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Jak polskie przedsiębiorstwa podchodzą do optymalizacji kosztów, raport KPMG w Polsce 2009. Retrieved from: www.kpmg.pl (23.04.2009).
36.Revkin, A.C. (2008). Are Oil Costs Creating a ‘Made Here’ Movement? New York Times August 2.
37.Rohter, L. (2008). Shipping Costs Start to Crimp Globalization. New York Times, August 3.
38.Rosati, D. (2010). Przyczyny i mechanizmy kryzysu finansowego w USA w latach 2007–2009. W: G. Kołodko (red.), Globalizacja, kryzys i co dalej? (p. 315–351).
39.Warszawa: Poltext Sp. z o.o.
40.Schnellbach, P., Reinhart, G. (2015). Evaluating the Effects of Energy Productivity Measures on Lean Production Key Performance Indicators. Procedia CIRP, 26, 492–497.
41.Shafer, S.M., Moeller, S.B. (2012). The effects of Six Sigma on corporate performance: an empirical investigation. Journal of Operations Management, 30 (7–8), 521–532.
42.Sharma, U. (2003). Implementing Lean principles with the Six Sigma advantage: How a batterycompany realized significant improvements. Journal of Organizational Excellence, 22 (3), 43–52.
43.Subramaniam, A. (2007). Integrating Lean Six Sigma, Projects to your strategy – How to integrate LSS – People, Systems, Methods, Roadmaps, Tools & Techniques. Retrieved from: www.slideshare.net/anandsubramaniam/lean-six-sig-ma-projects-strategy-linkage (13.09.2017).
44.Swink, M., Jacobs, B.W. (2012). Six Sigma adoption: operating performance impacts and contextual drivers of success. Journal of Operations Management, 30 (6), 437–453.
45.Szanse i zagrożenia w rozwoju dużych firm w Polsce 2010 (2011). Eurologistics.2, 31–32.
46.Szreter, P. (2011). Kierunek stabilizacja. Eurologistics, 2, 74
47.Taylor, J.B. (2010). Zrozumieć kryzys finansowy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Retrieved from: http://www.wto.org/english/news_e/pres12_e/pr658_e.htm#table1 (15.03.2012).
48.Thomas, A.J., Web, D. (2003). Quality systems implementation in Welsh small to medium-sized entrerprises: a global comparison and a model for change. Journal of Engineering Manufacture, 217 (4), 6.
49.Thomas, A., Barton, R., Chuke-Okafor, C. (2009). Applying lean six sigma in a small engineering company – a model for change. Journal of Manufacturing Technology Management, 20 (1), 113–129.
50.Tomlin, B. (2006). On the value of mitigation and contingency for managing supply chain disruption risks. Management Science, 52 (5), 639–657.
51.Walentynowicz, P. (2015). Zakres zastosowania lean management w przedsiębiorstwach produkcyjnych – wyniki badań empirycznych. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XVI (3), 69–80.
52.Urban, W. (2016). Usługowa specyfika strumienia wartości.
53.Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 421, 591–602.
54.Wing, Y.H., Nouri J.S., Nilay S. (2006). Object-oriented dynamic supply chain modeling incorporated with production scheduling. European Journal of Operational Research, 169, 1064–1076.
55.Yeung, A.C.L., Cheng, T.C.E., Lai, K. (2006). An operational and institutional perspective on total quality management. Production and Operations Management, 15 (1), 156–170.