Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.52/2-09
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 52/2 2018
Szacowanie ważności kryteriów oceny ryzyka projektów innowacyjnych z wykorzystaniem entropii Shannon’a
(Estimation of importance of innovative projects evaluation criteria by using Shannon entropy)

Authors: Katarzyna Rudnik
Politechnika Opolska

Anna Małgorzata Deptuła
Politechnika Opolska
Keywords: risk innovation project innovation entropy MCDM method
Data publikacji całości:2018
Page range:14 (127-140)
Klasyfikacja JEL: D81 O32
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The properly determination of the criteria importance is a major and also difficult step in the decision-making process, especially in the case of unstructured or poorly structured processes such as innovation processes. The aim of the paper is to analyse the application of the Shannon entropy method for estimating the importance of risk assessment criteria in the aspect of innovative projects. Because of the different ways of the risk assessments, the procedures for calculating weights based on evaluations in the form of real numbers and fuzzy numbers are presented. This is a more objective approach, because the weight of the criteria is calculated on the basis of the dispersion of assessments in the decision matrix, and not on the basis of subjective assessments of the criteria importance. However, the obtained weights are strictly dependent on the nature of enterprises implementing innovation and the analysed projects. The approach outlined in this article is used to determine the importance of general criteria for the risk assessment of innovative projects for different sizes of enterprises. The analysis shows that the period of project completion is the most important criterion for the risk assessment of innovative projects.
Download file

Article file

Bibliography

1.Chaghooshi, A.J., Fathi, M.R., Kashef, M. (2012). Integration of Fuzzy Shannon’s Entropy with Fuzzy TOPSIS for Industrial Robotic System Selection. Journal of Industrial Engineering and Management, 5 (1), 102–114.
2.Choo, E.U., Wedley, W.C. (1985). Optimal Criterion Weights in Repetitive Multicriteria Decision-making. The Journal of the Operational Research Society, 36, 983–992.
3.Diakoulaki, D., Mavrotas, G., Papayannakis, L. (1995). Determining Objective Weights in Multiple Criteria Problems: The CRITIC Method. Computers & Operations Research, 22, 763–770.
4.Hosseinzadeh Lotfi, F., Fallahnejad, R. (2010). Imprecise Shannon’s Entropy and Multi Attribute Decision Making. Entropy, 12, 53–62. DOI: 10.3390/e12010053.
5.Hu, B.Q., Wang, S. (2006). A Novel Approach in Uncertain Programming Part I: New Arithmetic and Order Relation for Interval Numbers. Journal of Industrial and Management Optimization, 2 (4), 351–371.
6.Karmakar, S., Bhunia, A.K. (2012). A Comparative Study of Different Order Relations of Intervals. Reliable Computing, 16, 38–72.
7.Kobryń, A. (2014). Wielokryterialne wspomaganie decyzji w gospodarowaniu przestrzenią. Warszawa: Difin.
8.Krzemiński, M., Książek, M. (2013). Wielokryterialna ocena wariantów rozwiązań technologiczno-konstrukcyjnych w centrach logistycznych przy wykorzystaniu metody entropii. Theoretical Foundations Of Civil Engineering, Polish-Ukrainian Transactions, 21, 741–748.
9.Landwójtowicz, A., Knosala, R. (2016). Kryteria oceny ryzyka innowacji technicznej na podstawie wybranych rozwiązań innowacyjnych. W: M. Wirkus (red.), Zarządzanie procesami i projektami (s. 145–158). Gdańsk: Wyd. Politechniki Gdańskiej.
10.Rudnik, K., Landwójtowicz, A. (2015). System with Probabilistic Fuzzy Knowledge Base and Parametric Inference Operators in Risk Assessment of Innovative Projects. Expert Systems With Applications, 42 (17–18), 6365–6379.
11.Saad, R., Ahmad, M.Z., Abu, M.S., Jusoh, M.S. (2014). Hamming Distance Method with Subjective and Objective Weights for Personnel Selection. Hindawi Publishing Corporation, e Scientific World Journal, ID 865495.
12.Şengül, Ü., Eren, M., Shiraz, S.E., Gezder, V., Şengül, A.B. (2015). Fuzzy TOPSIS Method for Ranking Renewable Energy Supply Systems in Turkey. Renewable Energy, 75, 617–625.
13.Shannon, C.E. (1948). A Mathematical Theory of Communication. The Bell System Technical Journal, 27, 379–423, 623–656.
14.Shemshadi, A., Shirazi, H., Toreihi, M., Tarokh, M.J. (2011). A Fuzzy VIKOR Method for Supplier Selection Based on Entropy Measure for Objective Weighting. Expert Systems with Applications, 38 (10), 12160–12167.
15.Sienkiewicz, P. (2005). Analiza ryzyka w zarządzaniu projektami systemów. Problemy Techniki Uzbrojenia, 34 (95), 9–18.
16.Tarczyński, W., Mojsiewicz, M. (2001). Zarządzanie ryzykiem. Podstawowe zagadnienia. Warszawa: PWE.