Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.48/3-24
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 48/3 2017
Ewolucyjne czy rewolucyjne – które podejście jest skuteczniejsze w rozwoju procesu innowacji?
(Evolution or revolution - which approach is more efficient in innovation process development?)

Authors: Paweł Mielcarek
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Keywords: innovation innovation process revolution evolution efficiency
Year of publication:2017
Page range:12 (295-306)
Klasyfikacja JEL: O32
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The purpose of this article is to present the assessment of the effectiveness in scope of continuity of innovation process improvement in Polish industrial enterprises. It concerned relation between applied approach: evolutionary and revolutionary of process improvement and number of innovation and achieved competitive advantage. In case of innovation types research covers: product, process, organizational and marketing as well as innovation scale: company level and global level. The presented research results refer to a 92 medium and large Polish industrial companies and data cover years 2012–2014. Main results indicate that evolutionary approach has greater influence on achieving competitive advantage and effectiveness in creating product innovation. However revolutionary approach towards innovation process improvement is more effective in case of creating other types of innovation.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bajer-Marczak, R. (2009). Konsekwencje ciągłego doskonalenia procesów w organizacjach. W: S. Nowosielski (red.), Podejście procesowe w organizacjach (s. 153–161). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
2.Grajewski, P. (2003). Koncepcja struktury organizacji procesowej. Toruń: TNOiK „Dom Organizatora”.
3.Guinet, J. (1995). National systems for financing innovation. Paris: OECD.
4.Harmon, P. (2003). Business Process Change, A Manager’s Guide to Improving, Redesigned, and Automating Processes. San Francisco: Morgan Kaufman Publishers.
5.Janasz, W., Leśkiewicz, I. (2002). Identyfikacja i realizacja procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
6.Jasiński, A.H. (2006). Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji. Warszawa: Difin.
7.McAdam, R., O’Hare, C. (1998). An Improvement BPR Approach for Offline Enabling Processes. Business Process Reengineering and Management Journal, 4 (3), 226–240.
8.Mielcarek, P. (2016). Procesy zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwach przemysłowych. Warszawa: Difin.
9.Mikołajczyk, Z. (2004). Metody i techniki zarządzania w zarządzaniu procesowym (na tle XX-wiecznej literatury przedmiotu). W: M. Romanowska, M. Trocki (red.), Podejście procesowe w zarządzaniu. Tom 1 (s. 227–233). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
10.Nowosielski, S. (red.) (2008). Procesy i projekty logistyczne. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
11.Perechuda, K. (1998). Metody zarządzania przedsiębiorstwem. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
12.Perechuda, K. (2000). Zarządzanie przedsiębiorstem przyszłości – koncepcje, modele, metody. Warszawa: Agencja Wydawniczo-Poligraficzna „Placet”.
13.Pomykalski, A. (2001). Zarządzanie innowacjami. Warszawa–Łódź: Wydawnictwo Naukowe PWN.
14.Prudzienica, M. (2009). Podejście procesowe w zarządzaniu innowacjami. W: S. Nowosielski (red.), Podejście procesowe w organizacjach (s. 90–96). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
15.Wrzosek, K., Bełz, G. (1996). W kierunku do organizacji zorientowanej na procesy. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 725, 71–80.
16.Zimniewicz, K. (2009). Współczesne koncepcje i metody zarządzania. Warszawa: PWE.