Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.48/2-22
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 48/2 2017
Współpraca organizacyjna niezależnych podmiotów w sieci – rozwiązanie dla sprzedaży XXI wieku
(Organizational cooperation of independent entities in the network - a solution for the sale of the XXI century)

Authors: Monika Pec
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Wiesław Tereszko
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Keywords: networks partnerships interorganizational management
Year of publication:2017
Page range:11 (257-267)
Klasyfikacja JEL: O31 O32
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Today’s dynamic market is a great challenge for organizations which pursue market leader position. Drive towards success is the most basic concept written into any company’s strategy. Achieving the goals, which are put in the strategy of the company, is associated with defining tasks and assigning resources, which then allow their completion. Every organization has special, limited resources at their disposal, and when combined, increase the chances of realising the strategy. A network of organizations is the most effective combination which increases the company’s potential. The appropriate, well-constructed chain makes an integral part of the value creation network. The network organization comprises a multi-entity structure, which doesn’t mean any identity or individuality loss or even deprivation of the severability. A network boosts the chances of getting competitive advantage in a world where cooperation terms are dictated by the client. Entities, which are active network participants, are allowed to retain their unique character and networks multi-structuring only increases their range of opportunities. Creating networks poses a possibility of effectively introducing new values to the market.
Download file

Article file

Bibliography

1.Czakon, W. (2015). Niepewność jako antecedencja nawiązywania współpracy sieciowej. Marketing i Rynek, 9, 89–97.
2.Grant, R.M. (2011). Współczesna analiza strategii. Warszawa: Ofi cyna Wolters Kluwer Business.
3.Horodecki, J. (2014). W fabryce Fiata Polacy produkują Fordy. Forbes. Pobrane z: http://auto.forbes.pl/jak-producenci-samochodow-wspolpracuja-ze-soba,artykuly,186200,1,1.html.
4.Kozarkiewicz, A. (2014). Modele współpracy międzyorganizacyjnej. W: M. Łada (red.), Międzyorganizacyjna rachunkowość zarządcza (s. 13–34). Warszawa: Wolters Kluwer.
5.Lachiewicz, S., Zakrzewska-Bielawska, A. (2012). Sieć przedsiębiorstw jako skuteczna forma organizacyjna w warunkach kryzysu gospodarczego. Management and Business Administration. Central Europe, 4, 34– 45.
6.Nogalski, B., Niewiadomski, P. (2015). Strategia sieci i przedsiębiorstw w sieci. „Wytworzyć czy kupić” – dylematy rozwoju współczesnych zakładów wytwórczych. Zarządzanie Strategiczne Strategie sieci i przedsiębiorstw w sieci. Prace Naukowe WWSZIP, 32 (2).
7.Obłój, K. (2014). Strategia organizacji. Warszawa: PWE.
8.Płoszajski, P., Mierzejewska B. (2007). Polubić chaos! E-mentor, 3 (20).
9.Sakakibara, M. (2002). Formation of R&D Consortia: Industry and Company Effects. Strategic Management Journal, 23 (11).
10.Sienkiewicz-Małyjurek, K. (2015). Model współpracy międzyorganizacyjnej. Studium teoretyczne na przykładzie zarządzania bezpieczeństwie publicznym. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, 78 (1928), 407–419.
11.Urbanowska-Sojkin, E. (2015). Orientacja na ryzyko w procesie podejmowania decyzji strategicznych. Studia i Prace WNEiZ, 39 (4).
12.UWM (2013). Koopetycja – współczesne formy współpracy. Pobrane z: http://www.uwm.edu.pl/egazeta/koopetycja-wspolczesna-forma-wspolpracy.
13.Woźniak-Sobczak, B. (2012). Stymulatory i destruktory tworzenia wartości przedsiębiorstw w przestrzeni sieciowej. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 55.