Marketing i Zarządzanie

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X    OAI    DOI: 10.18276/miz.2017.50-02
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 4 (50) 2017
Role of Marketing Research in Acquiring Knowledge for Data-Driven Management

Authors: Magdalena Kalińska-Kula
University of Łódź, Faculty of Management
Keywords: marketing research knowledge management data-driven decision making
Year of publication:2017
Page range:9 (15-23)
Klasyfikacja JEL: O32 M31 M37
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Knowledge accumulated on the basis of information is currently perceived as a strategic source of organisation and its acquiring becomes an indispensable process and a challenge for modern enterprises. The article attempts to bring closer the concept of data-driven management and answer a question how marketing research, by realizing its fundamental functions, can help in this area. In the course of conducted literature studies the analysis presented how enterprises should fulfill information needs and support datadriven decision making processes through marketing research.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bartosik-Purgat, M., Mruk, H., Schroeder, J. (2012). Dostępność i wykorzystanie informacji o rynkach i partnerach zagranicznych w procesie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
2.Bladt, J., Filbin, B. (2014). Who’s afraid of data-driven management? Harvard Business Review, May 16. Retrieved from: https://hbr.org/2014/05/whos-afraid-of-data-driven-management.
3.Bolesta-Kukułka, K. (2003). Decyzje menadżerskie. Warsaw: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
4.Brynjolfsson, E., Hitt, L.M., Kim, H.H. (2011). Strength in numbers; How does data-driven decisionmaking affect firm performance? Retrieved from: https://papers.ssrn.com/sol3/papers. cfm?abstract_id=1819486.
5.Churchill, G. (2002). Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.
6.Duliniec, E. (2002). Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.
7.Green, P., Tull D., Albaum, D. (1985). Research for marketing decisions. New York: Prentice Hall.
8.Grudzewski, W., Hejduk, I. (2004). Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach. Warsaw: Difin.
9.Grzegorczyk, W. (2002). Strategie marketingowe przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych. Warsaw: Biblioteka Menadżera i Bankowca.
10.Hague, P. (2006). Badania marketingowe. Planowanie, metodologia i ocena wyników. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
11.Hajduk, E., Karaś, D., Szostek, D. (2008). Badania marketingowe w praktyce firm i badaczy. Marketing i Rynek, 9, 21‒24.
12.Harris, J. (2013). Decision-Driven Data Management. A Strategy for better decisions with better data. SAS White Paper. Retrieved from: www.statistique-2013.fr/pdf/wp_50192.pdf.
13.Kaczmarczyk, S. (2002). Badania marketingowe. Metody i techniki. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.
14.Kaczmarek, B., Walczak, W. (2009). Zarządzanie wiedzą we współczesnych przedsiębiorstwach. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
15.Kędzior, K., Karcz, K. (2007). Badania marketingowe w praktyce. Warsaw: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
16.Koźmiński, A. (2005). Zarządzanie w warunkach niepewności. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.
17.Marr, B. (2016). Data-Driven Decision Making: 10 Simple Steps For Any Business. Forbes, 14.06. Retrieved from: https://www.forbes.com/sites/juniper/2017/11/01/cybersecurity-in- the-age-of-quantum-computing/#47405304423c.
18.McAfee, A., Brynjolfsson, E. (2012). Big Data: The management revolution. Harvard Business Review, 10, 9. Retrieved from: http://tarjomefa.com/wp-content/uploads/2017/04/6539-English-TarjomeFa-1.pdf.
19.Płoszajski, P. (2013). Big data: nowe źródło przewag i wzrostu firm. E-mentor, 3 (50), 5‒10.
20.Provost, F., Fawcett, T. (2013). Data science and its relationship to big data and data-driven decision making. Big Data, 1 (1), 51‒59. Retrieved from: http://online.liebertpub.com/doi/pdf/
21.10.1089/big.2013.1508.
22.Roth, E. (2017). 5 Steps to Data-Driven Business Decisions. Retrieved from: https://www.sisense. com/blog/5-steps-to-data-driven-business-decisions/.
23.Rouse, M. (2016). Data-driven decision management (DDDM). Retrieved from: http://whatis. techtarget.com/definition/data-driven-decision-management-DDDM.
24.Wójcik, M. (2016). Big data w zarządzaniu informacją – przegląd wybranych zagadnień. In: S. Cisek (ed.), Inspiracje i innowacje: zarządzanie informacją w perspektywie bibliologii i informatologii. Cracow: Biblioteka Jagiellońska.