Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.48/1-10
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 48/1 2017
Perspektywy rozwoju zarzadzania procesowego wspomaganego przez wybrane narzędzia IT
(PERSPECTIVES OF PROCESS MANAGEMENT DEVELOPMENT ON THE BASIS OF CHOSEN IT TOOLS)

Authors: Mariusz Pudło
Politechnika Częstochowska

Kamila Francik
Politechnika Częstochowska
Keywords: process management ERP systems IT tools
Year of publication:2017
Page range:13 (117-129)
Klasyfikacja JEL: O14 O32 O33
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The present paper concerns thematic scope of process management development on the basis of the solutions using informatic systems of ERP class (Enterprise Resource Planning). These systems include in their functioning possibilities to model processes taking place in organizations, which have a significant impact on widely understood analyses, concerning the internal and external situation of the organization. The goal of the present paper was to make an attempt to determine the influence of implementing the digital transformation of managerial processes, which can influence an effective progress of enterprises.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bitkowska, A. (2013). Zarządzanie procesowe we współczesnych organizacjach. Warszawa: Difin.
2.Bitkowska, A., Weiss, E. (2015). Zarządzanie procesowe we współczesnych organizacjach. Teoria i praktyka. Warszawa: Vizja Press.
3.Czekaj, J. (red.) (2009). Zarządzanie procesami biznesowymi. Aspekt metodyczny. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
4.Grajewski, P. (2007). Organizacja procesowa. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
5.IT Manager (2016a). Pobrane z: http://it-manager.pl/firmy-zarzadzajace-procesami-lepiejsobie-radza-na-rynku/ (24.02.2017).
6.IT Manager (2016b). Pobrane z: http://it-manager.pl/mysl-globalnie-zarzadzaj-horyzontalnie/(30.11.2016).
7.IT Manager (2016c). Pobrane z: http://it-manager.pl/rosnie-wartosc-dodana-generowanaprzez-startupy-pl/ (1.12.2016).
8.Organizacja Horyzontalna (2016a). Pobrane z: http://organizacjahoryzontalna.pl/wiekszosc--firm-nie-jest-dojrzala-procesowo/ (24.02.2017).
9.Organizacja Horyzontalna (2016b). Pobrane z: http://organizacjahoryzontalna.pl/zaawansowanie-w-procesach/ (24.02.2017).
10.Tkaczyk, S., Kowalska-Napora, E. (2012). Strategia zarządzania jakością. Warszawa: Difin.