Search

Result: Found records: 18.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. ENERGY EFFICIENCY IN THE EUROPEAN UNION AND IN POLAND
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/1 2016 2016 Go to
2. KOMPETENCJE PRACOWNIKÓW A PROCESY TRANSFERU TECHNOLOGII W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁOWYCH WYSOKIEJ TECHNIKI W POLSCE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/1 2016 2016 Go to
3. Determinanty działalności innowacyjnej w grupie mikro i małych przedsiębiorstw w Polsce – regresja logistyczna
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
4. WYBRANE PROBLEMY EFEKTYWNOŚCI FINANSOWANIA SIECI WSPARCIA INNOWACJI ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
5. Innowacyjność polskiej gospodarki – stan i perspektywy
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
6. Zastosowanie technologii RFID do zarządzania obiegiem dokumentów niejawnych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Go to
7. Perspektywy rozwoju zarzadzania procesowego wspomaganego przez wybrane narzędzia IT
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/1 2017 2017 Go to
8. Service guarantees in the context of professional services – case of law firms
(European Journal of Service Management)
Vol. 24, 4/2017 2017 Go to
9. Powiązania technologiczne a innowacyjność regionów peryferyjnych. Przykład Polski północno-wschodniej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Go to
10. Bazy ofert technologicznych jako narzędzie wsparcia transferu technologii w przedsiębiorstwie
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Go to
11. Działalność instytucji otoczenia biznesu w zakresie wspierania rozwoju przedsiębiorstw instrumentami przemysłu spotkań
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (42) 2018 2018 Go to
12. Geoblokady a przenoszenie usług cyfrowych w zakresie treści na obszarze Unii Europejskiej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (1) 2018 2018 Go to
13. Współpraca z organizacjami świadczącymi usługi marketingowe z perspektywy ich klientów
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (52) 2018 2018 Go to
14. OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ PRZEDSIĘBIORSTW Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW UNIJNYCH – BARIERY I WYZWANIA
(Europa Regionum)
t. 33 2017 2017 Go to
15. DZIAŁANIA ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ W OBSZARZE STYMULOWANIA INTELIGENTNEGO ROZWOJU – STUDIUM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
(Europa Regionum)
t. 33 2017 2017 Go to
16. Wykorzystanie systemów informatycznych w logistycznej działalności przedsiębiorstw
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 56 2019 2019 Go to
17. Ujęcie modelowe dojrzałości i poziomu ryzyka w procesie innowacji produktu
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 55 2019 2019 Go to
18. Proces przedsiębiorczego odkrywania jako formuła wspierania innowacji w przedsiębiorstwie – studium województwa małopolskiego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 55 2019 2019 Go to
Page