Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2018.131/1-20
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 131 (1) 2018
Nowoczesne technologie i ich wpływ na działalność logistyczną w tworzeniu łańcucha wartości
(MODERN TECHNOLOGIES AND THEIR IMPACT ON LOGISTIC ACTIVITIES IN CREATING THE VALUE CHAIN)

Authors: Michał Kuściński
Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim Wydział Ekonomiczny
Keywords: managing processes value chain technology
Year of publication:2018
Page range:7 (203-209)
Klasyfikacja JEL: O32
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article shows the essence of managing logistics processes whose proper functioning creates opportunities for creating a competitive advantage. This advantage can be achieved when the con-cept of creating a product or service value chain takes into account the customer's perspective. On the example of Polish Post.
Download file

Article file

Bibliography

1.Budziewicz-Guźlecka, A. (2010). Istota wykluczenia społecznego w społeczeństwie informacyj-nym. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informatyka Ekono-miczna, 17.
2.Budziewicz-Guźlecka, A. (2008). Rozwój usług e-government w Polsce. Gołuchowski, A. Frącz-kiewicz-Wronka (red.), Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym, 7.
3.Brückner, A. (1998). Słownik etymologiczny języka polskiego. Warszawa: Wiedza Powszechna.
4.Bitkowska A., Wiess, E. (red.) (2015). Zarządzanie procesowe w organizacjach. Teoria i prakty-ka. Warszawa: Vizja Press.
5.Blaik, P., Matwiejczuk, R. (2008). Logistyczny łańcuch tworzenia wartości. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
6.Drab-Kurowska, A. (2012). Social media marketingu w marketingu XXI wieku. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 26.
7.Drab-Kurowska, A. (2013). The role of social media in economy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 105 (t. 2).
8.Gemius (2017). Raport E-commerce w Polsce 2017. Gemius dla e-Commerce Polska.
9.Porter, M.E. (2006). Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i utrzymanie lepszych wyników. Gliwice: MT Biznes.
10.Rudawska, A. (2016). Logistyka procesów produkcji. Warszawa: WKŁ.
11.Szymonik, A. (2013). Ekonomika transportu dla potrzeb logistyka. Warszawa: Difin.
12.intranet.poczta-polska.pl
13.www.envelo.pl (21.09.2017).
14.www.gemius.pl (21.09.2017).
15.www.log24.pl (21.09.2017).
16.www.mfiles.pl (21.09.2017).
17.www.poczta-polska.pl (21.09.2017).
18.www.scandinavian.com.pl (21.09.2017).