Marketing i Zarządzanie

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2017.48-31
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 2 (48) 2017
Marki operatorów logistycznych w ocenie studentów
(The Brands of Logistics Operators in Students Assessment)

Authors: Joanna Dyczkowska
Politechnika Koszalińska, Wydział Nauk Ekonomicznych
Keywords: brand logistics operator image positioning
Data publikacji całości:2017
Page range:11 (335-345)
Klasyfikacja JEL: M31 L14 O32
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

A brand is an important part of creating the image and positioning of logistics operators in the market. The aim of the paper is to compare opinions on the brands of selected logistic operators in the assessment of students. The study uses the following research methods - literature analysis, comparative analysis and indirect survey method using questionnaire survey technique. Brand awareness of logistic operators is high, potential buyers recognize or recall which category the brand belongs to. Attempts taken to position their offer may decide the competitive advantage of the companies described on the Polish market.
Download file

Article file

Bibliography

1.Budzyński, W. (2008). Public relations. Strategia i nowe techniki kreowania wizerunku. Warszawa: Poltext.
2.Daszkowska, M, Koszałka, J. (2008). Ocena skuteczności zarządzania polską marką. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 511. Ekonomiczne Problemy Usług, 26, 29‒37.
3.Doyle, P. (2003). Marketing wartości. Warszawa: Wydawnictwo Felberg SJA.
4.Dudycz, T. (2001). Finansowe narzędzia zarządzania wartością przedsiębiorstwa. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
5.Filipiak, B. (2008). Marka jako czynnik tworzenia wartości przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 510. Ekonomiczne Problemy Usług, 25, 201‒206.
6.Hall, H. (2012). Pozycjonowanie jako źródło przewagi konkurencyjnej uczelni w warunkach niżu demograficznego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 710. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 24, 289‒301.
7.Kall, J. (2001). Silna marka. Istota i kreowanie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
8.Knecht, Z. (2008). Zarządzanie marketingiem. Warszawa: C.H. Beck.
9.Kos, B. (2008). Wybrane elementy wizerunku przedsiębiorstw logistycznych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 511. Ekonomiczne Problemy Usług, 26, 111‒120.
10.Kotler, Ph., Fox, K.F.A. (1995). Strategic marketing for educational institutional. New Jersey: Prentice Hall.
11.Kotler, Ph., Keller, K.L. (2006). Marketing management. Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall.
12.Kozłowska, A. (2011). Reklama. Techniki perswazyjne. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
13.Krzyżanowska, M. (2000). Marketing usług organizacji niekomercyjnych. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania.
14.Marconi, J. (2002). Marketing marki. W jaki sposób tworzyć, zarządzać i rozszerzać wartość marki. Warszawa: Wydawnictwo Liber.
15.Patkowski, P. (2010). Potencjał konkurencyjny marki. Warszawa: Poltext.
16.Schmitt, A., Simonson, A. (1999). Estetyka w marketingu. Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.
17.Stopka-Pielesz, E. (2002). Corporate design, czyli jak sprawić, by estetyka pracowała na sukces firmy. Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.
18.Szkocki, J. (2008). Wizerunek firmy w mediach. Warszawa: Poltext.