Search

Result: Found records: 17.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Podejście sieciowe w zarzadzaniu przedsiębiorstwem na rynkach zagranicznych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/2 2016 2016 Go to
2. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ PRZEZ ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W EKOSYSTEMIE INTERESARIUSZY NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘPBIORSTWA USŁUG KOMUNALNYCH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Go to
3. ZNACZENIE SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU DLA SPÓŁEK GIEŁDOWYCH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/1 2016 2016 Go to
4. Trust in effective relationship management on the procurement market
(Marketing i Zarządzanie)
nr 5 (46) 2016 2016 Go to
5. Rozwój innowacji produktowych. Rola konsumenta
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
6. Kształtowanie struktur organizacyjnych na zewnątrz organizacji a innowacyjność organizacji
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
7. Logistyka sieci dostaw w niemieckim przemyśle samochodowym
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Go to
8. Wartość dla klienta wielokanałowego czynnikiem rozwoju przedsiębiorstwa
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Go to
9. Pomiar zaufania międzyorganizacyjnego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Go to
10. Odpowiedzialność społeczna w miejscu pracy – ewolucja i nowe znaczenie
(Europa Regionum)
t. 32 2017 2017 Go to
11. Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu na innowacyjność przedsiębiorstw
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/1 2017 2017 Go to
12. Sprawna komunikacja marketingowa jako współczesne wyzwanie w zarządzaniu klastrami
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (47) 2017 2017 Go to
13. Marki operatorów logistycznych w ocenie studentów
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (48) 2017 2017 Go to
14. Potencjał dla rozwoju klastrów motoryzacyjnych w specjalnych strefach ekonomicznych na przykładzie strefy wałbrzyskiej i legnickiej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/3 2017 2017 Go to
15. Przestrzeń i relacje a innowacje w przemyśle Wielkopolski w latach 2014–2016
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Go to
16. Reputacja firmy jako wartość w środowisku regionalnym – na przykładzie MSP województwa łódzkiego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (1) 2018 2018 Go to
17. Koniunktura gospodarcza na poziomie mezo i makro a aktywność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce w latach 2008–2017
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 55 2019 2019 Go to
Page