Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2018.131/1-15
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 131 (1) 2018
Reputacja firmy jako wartość w środowisku regionalnym – na przykładzie MSP województwa łódzkiego
(REPUTATION AS A VALUE IN THE REGIONAL ENVIRONMENT – FOR EXAMPLE MSP IN REGION LODZ)

Authors: Bogusław Kaczmarek
Uniwersytet Łódzki
Keywords: reputation company SME city of Lodz local environment
Data publikacji całości:2018-05-24
Page range:11 (147-157)
Klasyfikacja JEL: L14 L22 R12
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The study examined the nature, understanding and components of company’s reputation in the modern sense. The aim of the study is to show the essence, importance and significance of the company’s reputation in the environment in which it conducts business and to indicate – based on pilot studies – how the company’s managers (owners) understand the reputation of the company from the area of the Lodz province on reputation and how they perceive and appreciate the reputa-tion of their company in the local environment. All the considerations in the study focus on the thesis that the company's value, as well as trust in it, depend to the highest degree on the reputation it possesses in the environment in which it operates.
Download file

Article file

Bibliography

1.Friedman, M. (2006). Wolny wybór. Wrocław: Wydawnictwo Aspekt.
2.Gasparski, W. (red.) (2007). Etyka w biznesie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
3.Kay, J. (2009). Podstawy sukcesów firmy. Warszawa: PWE.
4.Vash, D. (2008). Osłabienie oporów przeciw zmianom. Zarządzanie na świecie, 3.
5.Yoshimori, M. (2006). Różne pojmowanie roli przedsiębiorstwa. Zarządzanie na Świe-cie, 8.
6.Wawrzyniak, B. (2009). Odnawianie przedsiębiorstwa. Warszawa: Poltex.
7.Źemigała, M. (2009). Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.