Search

Result: Found records: 61.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. The effect of mowing on moss mites (Acari, Oribatida) of Xerothermic reserve Gruczno
(Acta Biologica)
No. 22 2015 Go to
2. Soil Oribatid mites (Acari, Oribatida) in the plots of grass collection in ihar Bydgoszcz
(Acta Biologica)
No. 22 2015 Go to
3. Satysfakcja i lojalność członkowska w kształtowaniu wizerunku klastra
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Go to
4. Satysfakcja i lojalność członkowska w zarządzaniu rozwojem klastra
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Go to
5. Współcześni menedżerowie i przedsiębiorstwa – zarys problematyki
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
6. Instytucje formalne i nieformalne w kształtowaniu trwałego rozwoju
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 40/2 2015 2015 Go to
7. Wybrane cechy ilościowe i jakościowe ruchu turystycznego w „Chełmskich Podziemiach Kredowych – Labirynt"
(Europa Regionum)
t. 23 2015 2015 Go to
8. Przed ćwierćwieczem polskiej agroturystyki – glosa do jubileuszowej publikacji profesor Jolanty Wojciechowskiej
(Europa Regionum)
t. 23 2015 2015 Go to
9. Strategia koopetycji w aspekcie rozwoju ekoturystyki (studium przypadku – Euroregion Pomerania)
(Europa Regionum)
t. 24 2015 2015 Go to
10. Istota ekologicznych rozwiązań transportowych w obiektach turystycznych Polski i Unii Europejskiej
(Europa Regionum)
t. 24 2015 2015 Go to
11. Ograniczenia podwójnego zapisu na kontach księgowych w rachunkowości
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 120 2015 2015 Go to
12. WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA I JEJ DETERMINANTY W ZARZĄDZANIU WSPÓŁCZESNYMI PRZEDSIĘBIORSTWAMI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Go to
13. Konkurencja i kooperacja w europejskim transporcie samochodowym a niemiecka ustawa MiLoG
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Go to
14. Problemy w organizacji – techniki definiowania problemu
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Go to
15. KWANTYFIKACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NA PRZYKŁADZIE SANOKA
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/1 2016 2016 Go to
16. Jakość współpracy polskich klastrów z partnerem publicznym – współczesne wyzwanie w zarządzaniu klastrami
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Go to
17. Promotion and educational role of the House of Words - Lublin regional tourism product
(European Journal of Service Management)
Vol. 21, 1/2017 2017 Go to
18. Badania cech ruchu turystycznego w wybranych obiektach sanatoryjnych uzdrowiska Polańczyk
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
19. Uwarunkowania funkcjonowania przetwórstwa rybnego w Polsce w warunkach gospodarki rynkowej
(Europa Regionum)
t. 26 2016 2016 Go to
20. Challenges of the labor market for SME in rural areas of West Pomeranian province
(Europa Regionum)
t. 27 2016 2016 Go to
21. Problematyka konkurencyjności przedsiębiorstw - wybrane aspekty teorii
(Europa Regionum)
t. 27 2016 2016 Go to
22. Ocena ruchu turystycznego w gminie Szczecin – bariery rozwoju
(Europa Regionum)
t. 28 2016 2016 Go to
23. Znaczenie innowacji społecznych w tworzeniu wartości dodanej dla społeczeństwa
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
24. Uwagi o współczesnym zarządzaniu na tle procesów internacjonalizacji przedsiębiorstw
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Go to
25. Model biznesu w sprawozdawczości organizacji – ocena ujawnień w sprawozdaniu z działalności
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
26. Rola aniołów w historii zbawienia w ujęciu św. Piotra Chryzologa
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 24 2017 2017 Go to
27. Tendencje rozwoju sprawozdawczości zintegrowanej w praktyce polskich spółek giełdowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Go to
28. Sprawna komunikacja marketingowa jako współczesne wyzwanie w zarządzaniu klastrami
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (47) 2017 2017 Go to
29. Możliwości integracji elementów polityk turystycznych Szczecina i metropolii berlińskiej
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (39) 2017 2017 Go to
30. Optymalizacja gospodarowania środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie ciepłowniczym z wykorzystaniem modelu Millera-Orra
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
31. Taksonomiczna analiza informacyjności kostek danych – objętość informacyjna na wybranym przykładzie ekorozwoju
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/3 2017 2017 Go to
32. Model biznesu w raportach zintegrowanych polskich spółek giełdowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2018 (92) 2018 Go to
33. Przedsiębiorczość młodych osób w województwie podkarpackim – wybrane aspekty
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/3 2018 2018 Go to
34. Przekładowy słownik niemiecko-polski z połowy XIX wieku jako zapis językowej świadomości słownikarza
(Studia Językoznawcze)
t. 8, 2009 2009 Go to
35. Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne wykorzystywane w zarządzaniu telepracą
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Go to
36. Reputacja firmy jako wartość w środowisku regionalnym – na przykładzie MSP województwa łódzkiego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (1) 2018 2018 Go to
37. Economic aspects of financing the tourism investments from the European Regional Development Fund in Lublin city district
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
38. Totalitaryzmy współczesne a liberalizm
(Nowa Krytyka)
39 rok 2017 2017 Go to
39. Relektura Humanae vitae w świetle niektórych faktorów moralności objawionej
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 26 2019 2019 Go to
40. Value management in a networked environment
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 55 2019 2019 Go to
41. Źródła do historii kultury materialnej na wsi na Pomorzu Zachodnia w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Szczecinie
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 8-9 1959 1959 Go to
42. Z dziejów polskiej emigracji na Pomorzu Zachodnim
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1957 1957 Go to
43. Ze wspomnień Edmunda Fryki o szczecińskiej Polonii w latach 1914-1922
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 11-12 1958 1958 Go to
44. Dzieje Koszalina
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1968 1968 Go to
45. Początki ruchu hitlerowskiego na Pomorzu Zachodnim
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 11-12 1962 1962 Go to
46. Udział mieszkańców Pomorza Zachodniego w wyborach prezydenta Rzeszy Niemieckiej w 1932 r.
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 11-12 1959 1959 Go to
47. Chińczycy, Murzyni, Szwedzi i Włosi... byle.nie Polacy
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1957 1957 Go to
48. Lata walki i pracy. Materiały o działalności PPR na Ziemi Koszalińskiej w latach 1945-1948
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 5-6 1962 1962 Go to
49. Materiały publicystyczne Juliana Marchlewskiego i Róży Luksemburg na łamach szczecińskiego pisma "Volks-Bote" w latach 1912-1914
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 10 1958 1958 Go to
50. Stosunki pomiędzy organizacjami niemieckiej klasy robotniczej a polską klasą robotniczą na Pomorzu Zachodnim w okresie do końca pierwszej wojny światowej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1957 1957 Go to
51. Sytuacja prawna polskich robotników na Pomorzu Zachodnim w czasie pierwszej wojny światowej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 10 1958 1958 Go to
52. Kultura w cieniu swastyki
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1969 1969 Go to
53. Piątka poetów Szczecina
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 12 1960 1960 Go to
54. The low – budgeting concept of backpacking
(European Journal of Service Management)
Vol. 26, 2/2018 2018 Go to
55. Bogusław X w Czechach. Nieznane wyobrażenie szczecińskiego księcia na zamku w Písku z 1479 roku
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2020 2020 Go to
56. Relacje podróżnicze z końca XVI i XVII wieku jako pierwsze opisy architektury i sztuki Szczecina
(Przegląd Zachodniopomorski)
t. 36 (65) 2021 2021 Go to
57. Działania admirała Michiela de Ruytera w drugiej wojnie północnej – zdobycie Nyborga
(Przegląd Zachodniopomorski)
t. 36 (65) 2021 2021 Go to
58. Problemy rozwoju portu Szczecin-Świnoujście (na kanwie 90. urodzin prof. zw. dr hab. Franciszka Gronowskiego)
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Go to
59. Bernard z Clairvaux, Tomasz z Akwinu i uświęcenie Najświętszej Maryi Panny
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 28 2021 2021 Go to
60. Ojcostwo Józefa z Nazaretu w ujęciu papieża Franciszka
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 29 2022 2022 Go to
61. Jezus Chrystus Najwyższy Kapłan w świetle Listów do kapłanów na Wielki Czwartek Jana Pawła II
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 30 2023 2023 Go to
Page