Search

Result: Found records: 13.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Comparative Analysis of Means for Financial Support of the Common Agricultural Policy in 2007−2013 as in Relation to 2014−2020
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 12 (2016) 2016 Go to
2. FINANSOWE INSTRUMENTY ZWROTNE NA PRZYKŁADZIE INICJATYWY JEREMIE – WYKORZYSTANIE I WNIOSKI DLA POLITYKI REGIONALNEJ W POLSCE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/2 2016 2016 Go to
3. INSTRUMENTY FINANSOWE W ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/2 2016 2016 Go to
4. Sprzeczności krajowych regulacji rachunkowości w zakresie instrumentów finansowych – artykuł dyskusyjny
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
5. Instrumentarium materialnej polityki bilansowej dotyczące aktywów finansowych o charakterze własnościowym
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 2016 Go to
6. Analiza duration jako komplementarna metoda zarządzania ryzykiem stopy procentowej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 2016 Go to
7. A Cooperative Company in Agriculture: Feasibility Analysis of a Start-up project
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
8. Instrumenty finansowe i pozafinansowe dla innowacyjnych przedsiębiorców
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
9. Informacja sprawozdawcza o ryzyku działalności na przykładzie spółek sektora paliwowego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 2016 Go to
10. Raportowanie informacji o instrumentach finansowych w sprawozdaniach z działalności spółek giełdowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Go to
11. Repayable financial instruments in the European Union – the range of effect and efficacy
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
12. Challenges faced by the regional financial institutions engaged in enterprise financing
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/2, 4/2018 2018 Go to
13. Perspektywy rozwoju ekosystemu start-upowego w województwie zachodniopomorskim w świetle europejskich trendów
(Europa Regionum)
t. 37 2018 2018 Go to
Page