Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.46/2-06
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 46/2 2016
FINANSOWE INSTRUMENTY ZWROTNE NA PRZYKŁADZIE INICJATYWY JEREMIE – WYKORZYSTANIE I WNIOSKI DLA POLITYKI REGIONALNEJ W POLSCE
(Repayable financial instruments for example Jeremie initiative – use and applications for regional policy in Poland)

Authors: Paweł Łopatka
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Keywords: financial instruments feedback small and medium-sized enterprises JEREMIE initiative
Data publikacji całości:2016
Page range:14 (69-82)
Klasyfikacja JEL: D20 R10
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article discusses issues related to financial instruments feedback, which are a relatively new tool by means of which are distributed funds from the European Union. The specificity of these instruments are shown on the example of the initiative JERMIE, which is addressed to the sector of small and medium-sized enterprises in Poland and is present only until 2009.
Download file

Article file

Bibliography

1.Ćwikła, A. (2012). Wdrażanie instrumentów inżynierii finansowej w sektorze MŚP na przykładzie inicjatywy JERMIE, Zeszyty Naukowe ZPSB Firma i Rynek, 1, 83–92.
2.Kołosowska, B. (2013). Finansowanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw ze źródeł pozabankowych. Warszawa: Wyd. CeDeWu.
3.Instytut Badań Strukturalnych (2012). Analiza możliwości zastosowania zwrotnych mechanizmów finansowana inwestycji w perspektywie 2014–2020 w województwie śląskim. Warszawa: Wyd. IBS.
4.Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową (2010). Mechanizmy inżynierii finansowej w podnoszeniu efektywności absorpcji środków UE i ich znaczenie w polityce spójności po 2013 roku. Gdańsk: Wyd. IBnGR.
5.Lepczyński, B., Penczar, M. (2013). Znaczenie instrumentów zwrotnych w ograniczaniu luki finansowej i podnoszeniu bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstw z sektora MŚP, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania UG, 4, 83–99.
6.Pełka, W. (2012). Rola instrumentów inżynierii finansowej w alokacji funduszy Unii Europejskiej. Studia BAS, 3 (31), 223–240.
7.Policy & Action Group Uniconsult. (2010). Ekspertyza dotycząca uwarunkowań społeczno- -gospodarczych oraz system prawno-instytucjonalnego wdrażania instrumentów inżynierii finansowej w Polsce Wschodniej. Warszawa: PAG Uniconsult.