Europa Regionum

ISSN: 1428-278X     eISSN: 2717-437X    OAI    DOI: 10.18276/er
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / t. 37 2018

Year of publication:2018
# Title Page range Authors Actions
*

Strona tytułowa


(Title page)
1 (1-1) --- More
*

Strona redakcyjna


(Editorial page)
1 (2-2) --- More
*

Spis treści


(Table of contents)
2 (3-4) --- More
*

Wstęp


(Introduction)
1 (5-5) --- More
1.

Efekty realizacji celów strategicznych w wybranych miastach ze szczególnym uwzględnieniem gminy miasta Szczecina


(Effects of implementation of strategic goals in selected cities, with particular emphasis on the city of Szczecin)
16 (9-24) Radosław Adamski More
2.

Wpływ kryzysu gospodarczego z 2008 roku na sektor meblarski w Polsce i Włoszech oraz czynniki adaptacji firm do sytuacji rynkowej


(The impact of the 2008 economic crisis on the furniture sector in Poland and Italy and factors of firms’ adaptation to the market situation.)
15 (25-39) Wojciech Dyba More
3.

Perspektywy rozwoju ekosystemu start-upowego w województwie zachodniopomorskim w świetle europejskich trendów


(Development perspectives of the start-up ecosystem in Westpomeranian Region in the light of European trends)
12 (41-52) Robert Michalski More
4.

Źródła finansowania start-upów w Niemczech


(Sources of startup financing in Germany)
12 (53-64) Łukasz Niklewicz More
5.

Rozmieszenie automatycznych defibrylatorów zewnętrznych w kontekście występowania ryzyka nagłego zatrzymania krążenia na terenie województwa zachodniopomorskiego


(Automated external defibrillators location in the context of sudden cardiac arrest in the West Pomeranian voivodeship)
17 (67-83) Maria Adamczyk, Tomasz Zalewski, Apoloniusz Kurylczyk More
6.

Propozycja przestrzennej metodyki oceny obciążenia przestrzeni miejskiej reklamą zewnętrzną na przykładzie miasta Polic


(The methodology proposition of spatial assessment of outdoor advertising in urban space on example of Police city)
15 (85-99) Michał Kupiec, Sara Bręcz More
7.

Wartości wewnętrzne i użytkowe wydm nadmorskich w Polsce na tle światowych trendów zarządzania


(Intrinsic and instrumental values of coastal dunes in Poland in relation to global trends of management)
22 (101-122) Tomasz Arkadiusz Łabuz More
8.

Podniesienie poziomu standardów bezpieczeństwa z wykorzystaniem zunifikowanych norm certyfikacji na przykładzie zachodniopomorskich marin żeglarskich


(Increasing the level of safety standards using the unified certification norms as exemplified by the West Pomeranian marinas)
13 (123-135) Tomasz Zalewski, Magdalena Bulikowska More