Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.48/2-20
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 48/2 2017
Ocena e-sklepów funkcjonujących w branży turystycznej
(The analysis of e-shops operating in the tourism industry evaluation)

Authors: Barbara Mróz-Gorgoń
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Grzegorz Szymański
Politechnika Łódzka
Keywords: e-commerce e-tourism electronic commerce tourism sector
Data publikacji całości:2017
Page range:11 (231-241)
Klasyfikacja JEL: M31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The development of e-commerce in Poland, affects all sectors including the tourism sector. Globalization, an aging population and technological developments create new possibilities in terms of leisure. More and more travel agencies and other websites are offering their services in the digital space commerce. The customers of traditional outlets evaluate overall satisfaction with the service, the speed of the contract and the ease of fi nding information slightly lower than e-customers. In contrast, there is a signifi cant differences in the evaluation of the prices of tourist offers, where customers using the internet get lower costs compared to their counterparts seeking offers in traditional retail outlets.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bartczak, K. (2016). Bariery rozwojowe handlu elektronicznego. Wrocław: Exante.
2.Buhalis, D. (2003). eTourism. Information Technology for Strategic Tourism Management. New York: Prentice Hall.
3.Byszewska-Dawidek, M. (2015). Analiza sytuacji biur podróży na rynku polskim. Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, 3 (45), 119–132.
4.Gemius (2015). E-commerce w Polsce 2015 Gemius dla e-Commerce Polska. Pobrane z: https://www.gemius.pl/fi les/reports/E-commerce-w-Polsce-2015.pdf.
5.GUS (2015). Ludność w wieku 60 – struktura demografi czna i zdrowie. Pobrane z: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/ludnosc-w-wieku-60-struktura-demograficzna-i-zdrowie,24,1.html.
6.Hartman, A., Sifonis, J., Kador, J. (2001). E-biznes. Strategie sukcesu w gospodarce internetowej. Warszawa: K.E. Liber.
7.Kotler, Ph., Amstrong, G., Saunders, J., Wong, V. (2002). Marketing. Podręcznik europejski. Warszawa: PWE.
8.Kowalczyk-Anioł, J. (2012). Tendencje rozwoju turystyki polskiej młodzieży pokolenia Y. Turyzm, 22 (2), 15–21.
9.Opiniac (2016). Badanie panelowe ROPO, Preferencje i zachowania konsumentów w środowisku omnichannel. Pobrane z: http://go.opiniac.com/ropo2016m.
10.Polasik, M., Piotrowski, D. (2016). Payment Innovations in Poland: The Role of Payment Services in the Strategies of Commercial Banks. Ekonomia i Prawo, 15 (1), 73–101.
11.Pomykalski, A., Blażlak, R. (2014). Współczesne tendencje zarządzania organizacjami poprzez innowacje. Studia Ekonomiczne, 183, cz. 2, 141–150.
12.Sociomatic (2016). Barometr e-commerce 2016. Pobrane z: www.sociomantic.pl/barometre-commerce-2016.
13.Szymański, G. (2015). Rozwój internetowych zakupów grupowych. Marketing Przyszłości. Trendy, Strategie, Instrumenty, 39, 181–192.
14.Szymański, G. (2013). Bariery rozwoju handlu internetowego na obszarach wiejskich w Polsce. Europa Regionum, XVII, 389–403.
15.Thulani, D., Chitura, T., Langton, R. (2010). Electronic Commerce Benefi ts and Adoption Barriers in Small and Medium Enterprises in Gweru, Zimbabwe. Journal of Internet Banking and Commerce, 15, 1–17.
16.Tłoczyński, D. (2013). Kierunki rozwoju transportu lotniczego. Studia Ekonomiczne, 143, 381–398.
17.Wielki, J. (2000). Elektroniczny marketing poprzez Internet. Warszawa–Wrocław: Wydawnictwo Naukowe PWN.