Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.51/2-10
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 51/2 2018
Rola kapitału intelektualnego w kształtowaniu wizerunku przedsiębiorstwa
(The role of intellectual capital in forming a company’s image)

Authors: Agnieszka Sokołowska-Durkalec
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Justyna Jaskólska
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Keywords: intellectual capital relational capital image
Year of publication:2018
Page range:11 (109-119)
Klasyfikacja JEL: M12 M14
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The paper concerns the relationship between intellectual capital and a company’s image. It is assumed that relational capital, one component of intellectual capital, consists of a company’s image and ways of forming it. On the other hand, intellectual capital can be treated as an instrument supporting this process. The purpose of this paper is to identify selected instances where the components of a company’s intellectual capital were related to activities forming the company’s image. Relational capital and company organizational culture (within the framework of structural/organizational capital) play a part in forming a positive company image.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bąk, M. (2016). Wizerunek i reputacja przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy z perspektywy rachunkowości. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2/2 (80), 11–20.
2.Budzyński, W. (2003). Wizerunek firmy. Kreowanie, zarządzanie, efekty. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
3.Chomiak-Orsa, I. (2013). Zarządzanie kapitałem relacyjnym w procesie wirtualizacji organizacji. Podejście modelowe. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
4.Chomiak-Orsa, I. (2014). Pomiar kapitału relacyjnego w organizacjach opartych na wiedzy. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2 (40), 27–40.
5.Dąbrowski, T.J. (2010). Reputacja przedsiębiorstw. Tworzenie kapitału zaufania. Kraków: Wolters Kluwer.
6.Fazlagić, J. (2013). Aktywa intelektualne niepublicznych szkół wyższych w Polsce. Warszawa: Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
7.Juchnowicz, M. (red.) (2016). Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim z perspektywy interesariuszy. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
8.Koźmiński, A.K., Jemielniak, D. (2011). Zarządzanie od podstaw. Warszawa: Wolters Kluwer.
9.Morawski, M., Prudzienica, M. (2011). Zarządzanie wiedzą w kreowaniu innowacji zarządczych. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
10.Perechuda, K. (2005). Kreowanie wiedzy na tle współczesnych koncepcji zarządzania. W: K. Perechuda (red.), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie (s. 85–126). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
11.Przybyła, M. (2001). Organizacja oparta na wiedzy (learning organization). W: M. Przybyła (red.), Organizacja i zarządzanie. Podstawy wiedzy menedżerskiej (s. 424–428). Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
12.Rzempała, J. (2007). Kapitał intelektualny jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 453. Ekonomiczne Problemy Usług, 8, 223–232.
13.Samul, J. (2013). Kapitał intelektualny w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa – teoria a praktyka. Ekonomia i Zarządzanie. Kwartalnik Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej, 2 (5), 230–241.
14.Serafin, K. (2015). Kultura organizacyjna jako element wspierający realizację strategii przedsiębiorstwa. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 222, 87–100.
15.Sokołowska, A. (2005). Wiedza jako podstawa efektywnego zarządzania kapitałem intelektualnym. W: K. Perechuda (red.), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie (s. 127– 171). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
16.Strategor (2001). Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
17.Sveiby, K.E. (2008). Intellectual Capital and Knowledge Management. Pobrane z: www. sveiby.com (15.02.2018).
18.Tkaczyk, J., Rachwalska, J. (1997). Wszystko jest obrazem. Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa. Marketing i Rynek, 5, 5–10.
19.Ujwary-Gil, A. (2009). Kapitał intelektualny a wartość rynkowa przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
20.Walecka, A. (2016). Kapitał relacyjny przedsiębiorstw w kryzysie. W: E. Stańczyk-Hugiert, J. Kacała (red.), Zasoby organizacji. Zagadnienia epistemologiczne i metodologiczne (s. 158–170. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.