Marketing i Zarządzanie

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X    OAI    DOI: 10.18276/miz.2018.51-32
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 1 (51) 2018
Społeczne uwarunkowania transferu wiedzy w organizacjach
(Social Determinants of Knowledge Transfer in Organizations)

Authors: Anna Pietruszka-Ortyl
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania
Keywords: knowledge management knowledge transfer in organization knowledge sharing knowledge organizational culture
Data publikacji całości:2018
Page range:9 (329-337)
Klasyfikacja JEL: J24 M12 M54
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The aim of the study is to synthesize the literature overview dedicated to processes involving knowledge with a focus on the transfer of knowledge as a sub-process of managing it. It has been assumed that knowledge transfer as one of the most important processes includes acquiring, circulating, disseminating and sharing knowledge. Using the literature overview, the method of critical analysis was used, focusing on conducting a thorough scientific discussion dedicated to the identification of social determinants of knowledge transfer. Particular emphasis was taken on the conditions for the implementation of knowledge sharing. The conclusions indicate the elements of the knowledge organizational culture and the conditions of the social knowledge environment. Also the main principles of effective knowledge transfer has been formulated.
Download file

Article file

Bibliography

1.Al-Busaidi, K.A., Olfman, L. (2017). Knowledge sharing through inter-organizational knowledge sharing systems. VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems, 47 (1), 110–136.
2.Bendkowski, J. (2016). Jednostkowe korzyści z uczestnictwa w nieformalnych sieciach wiedzy. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie, 89 (1949), 11–23.
3.Ensign, P.C., Hébert, L. (2010). How reputation affects knowledge sharing among colleagues? MIT Sloan Management Review, Winter, 79–81.
4.Fic, M. (2012). Rozwój zarządzania wiedzą – od pierwszej do trzeciej generacji. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 118, 363–389.
5.Glińska-Neweś, A. (2007). Kulturowe uwarunkowania zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie. Toruń: TNOiK.
6.Intezari, A., Taskin, N., Pauleen, D.J. (2017). Looking beyond knowledge sharing: An integrative approach to knowledge management culture. Journal of Knowledge Management, 21 (2), 492–515.
7.Janczewska, D. (2016). Proces zarządzania wiedzą w mikroprzedsiębiorstwie w aspekcie przekształcania w firmę inteligentną. Przedsiębiorczość – Edukacja, 12, 164–175.
8.Jashapara, A. (2006). Zarządzanie wiedzą. Zintegrowane podejście. Warszawa: PWE.
9.Jędrych, E. (2016). Zarządzanie wiedzą pracowników 65 plus w organizacji. Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, 46 (1), 12–27.
10.Kania, J., Drygas, M., Kutkowska, B., Kalinowski, J. (2011). System transferu wiedzy dla sektora rolno-spożywczego – oczekiwane kierunki rozwoju. Polish Journal of Agronomy, 7, 22–28.
11.Kim, Ch, Kang, M., Wang, T. (2016). Influence of knowledge transfer on SNS community cohesiveness. Online Information Review, 40 (7), 959–978.
12.Kożuch, B., Lenart-Gansiniec, R. (2016). Uwarunkowania skutecznego dzielenia się wiedzą na uczelni. Zarządzanie Publiczne, 4 (36), 303–320.
13.Kuciapski, M. (2017). A model of mobile technologies acceptance for knowledge transfer by employees. Journal of Knowledge Management, 21 (5), 1053–1076.
14.Kumar, J.A., Ganesh, L.S. (2009). Research on knowledge transfer in organizations: A morphology. Journal of Knowledge Management, 13 (4), 161–174.
15.Latusek, D. (2008). Rola kultury organizacyjnej w zarządzaniu wiedzą. W: D. Jemielniak, A.K. Koźmiński (red.), Zarządzanie wiedzą. Podręcznik akademicki (s. 147–175). Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
16.Lee, J.-H., Kim, Y.-G. (2001). A stage model of organizational knowledge management: A latent content analysis. Expert Systems with Applications, 20 (4), 299–311.
17.Leszczyńska, D., Pruchnicki, E. (2017). Optimal location of a multinational corporation resulting from knowledge transfer. The general mathematical formulation. Journal of Management Development, 36 (9), 1191–1202.
18.Liyanage, Ch., Elhag, T., Ballal, T., Li, Q. (2009). Knowledge communication and translation – a knowledge transfer model. Journal of Knowledge Management, 13 (3), 118–131.
19.Luo, B.N., Lui, S.S., Kim, Y. (2017). Revisiting the relationship between knowledge search breadth and firm innovation. A knowledge transfer perspective. Management Decision, 55/1, 2–14.
20.Michalak, A., Zagórowski, J. (2017). Uwarunkowania transferu zasobów wiedzy w przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie, 100 (1972), 291–301.
21.Mikuła, B. (2011). Transfer wiedzy w organizacji. W: A. Potocki (red.), Komunikacja w procesach zarządzania wiedzą (s. 59–76). Kraków: Fundacja UE w Krakowie.
22.Morawski, M. (2017). Podejście relacyjne w zarządzaniu wiedzą. Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 24, 25–36.
23.Nogalski, B., Karpacz, J., Wójcik-Karpacz, A. (2014). Organizacyjne uczenie się w perspektywie relacji międzyorganizacyjnych. W: A.K. Koźmiński, D. Latusek-Jurczak (red.), Relacje międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu (s. 149–185). Warszawa: Wolters Kluwer business.
24.Prahalad, C.K., Ramaswamy, V. (2005). Przyszłość konkurencji. Współtworzenie wyjątkowej wartości wraz z klientami. Warszawa: PWE.
25.Rudawska, A. (2013). Dzielenie się wiedzą w organizacjach – istota, bariery i efekty. Organizacja i Kierowanie, 4, 89–103.
26.Sinell, A., Iffländer, V., Muschner, A. (2017). Uncovering transfer – a cross national comparative analysis. European Journal of Innovation Management, 20 (4). Pobrane z: https://doi.org/10.1108/EJIM-01-2017-0006 (27.11.2017).
27.Skrzypek, E. (2013). Uwarunkowania i konsekwencje transferu wiedzy do przedsiębiorstw. IX Kongres Ekonomistów Polskich. Pobrane z: http://www.pte.pl/kongres/referaty/ Skrzypek.pdf (30.11.2017).
28.Taylor, E.Z., Murthy, U.S. (2009). Knowledge sharing among accounting academics in an electronic network of practice. Accounting Horizons, 23 (2), 151–179.