Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2017.31-06
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / t. 31 2017
Lean management jako innowacja organizacyjna w szpitalach
(Lean management – organisational innovation in hospitals)

Authors: Jan Maksymilian Janiszewski
mgr, doktorant, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Keywords: lean management kaizen organisational innovation
Data publikacji całości:2017
Page range:14 (79-92)
Klasyfikacja JEL: I18 M10 O31 O35
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The paper presents the present the concept of lean management as an innovative method of organization and management in healthcare units. Process approach and lean management can also be used for the restructuring of the hospital units. The author discusses about continuous improvement (CI) as a foundation of kaizen, lean management and innovation. The article presents selected medical processes in terms of lean management concept. The author identifies potential waste (Muda) in the process of functioning healthcare units and points out the necessity of implement lean management for the elimination it in hospital and national healthcare system. The last part of the article presents the benefits and pitfalls associated with the implementation of lean management in hospitals.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bhuiyan, N., Baghel, A. (2005). An overview of continuous improvement: from the past to the present. Management Decision, 5 (43), 761–768.
2.Chalice, R. (2007). Improving Healthcare Using Toyota Lean Production Methods. 46 Steps for Improvement. Milwaukee: ASQ Quality Press.
3.Charron, R., Harrington, H.J., Voehl, F., Wiggin, H. (2015). The lean management systems handbook. Boca Raton: CRC Press.
4.Chiarini, A., Baccarani, C. (2016). TQM and lean strategy deployment in Italian hospitals. Benefits related to patient satisfaction and encountered pitfalls. Leadership in Health Services, 4 (29), 377–391.
5.Drozdowski, R., Zakrzewska, A., Puchalska, K., Morchat, M., Mroczkowska, D. (2010). Wspieranie postaw proinnowacyjnych przez wzmacnianie kreatywności jednostki. Warszawa: PARP.
6.European Commission (2013). Guide To Social Innovation. Brussels: European Commission.
7.Graban, M. (2011). Lean Hospitals. Doskonalenie szpitali. Wrocław: Wydawnictwo Prod-Publishing.
8.Grycuk, A. (2016). Bariery w stosowaniu koncepcji lean management. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 3, 72–79.
9.Hamrol, A. (2005). Zarządzanie jakością z przykładami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
10.Imai, M. (2012). Gemba Kaizen. Zdroworozsądkowe podejście do zarządzania. Warszawa: Wydawnictwo MT Biznes.
11.Jackson, T.L. (2015). 5S w służbie zdrowia. Wrocław: Wydawnictwo ProdPublishing.
12.Kowalski, A.M. (2015). Rozwój innowacji społecznych. Polska na tle innych państw UE. W: M.A. Weresa (red.), Polska. Raport o konkurencyjności 2015. Innowacje a pozycja konkurencyjna polskiej gospodarki w latach 2007–2014 (s. 277–301). Warszawa.
13.Liker, J.K (2005). Droga Toyoty. Warszawa: Wydawnictwo MT Biznes.
14.OECD (2008). Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Wydanie polskie. Warszawa: MNiSW.
15.Ohno, T. (2008). System Produkcyjny Toyoty. Więcej niż produkcja na dużą skalę. Wrocław: Wydawnictwo ProdPublishing.
16.Poznańska, K. (1994). Lean Management. Ekonomika i Organizacja Pracy, 1, 16–17.
17.Schumpeter, J. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
18.Sułkowski, Ł. (2013). Zmiana kulturowa w polskich szpitalach – wyniki badań. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 10/1 (14), 83–96.
19.Wilmańska, A. (red.) (2010). Innowacyjność 2010. Raport. Warszawa: PARP.
20.Womack, J.P., Jones, D.T. (2001). Odchudzanie firm. Eliminacja marnotrawstwa – kluczem do sukcesu. Warszawa: Wydawnictwo CIM.
21.Womack, J.P., Jones, D.T., Ross, D. (2008). Maszyna, która zmieniła świat. Wrocław: Wydawnictwo ProdPublishing.
22.Zimniewicz, K. (2003). Współczesne koncepcje i metody zarządzania. Warszawa: PWE.
23.Złotowska, K. (2016). Lean healthcare w ochronie zdrowia – pierwszy projekt w Polsce. Pobrano z: http://www.leanhospitals.pl/2016/09/18/lean-healthcare-w-ochroniezdrowia-pierwszy-projekt-w-polsce (2.04.2016).