Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.50/1-12
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 50/1 2017
Wykorzystanie metody wielokryterialnej drzew decyzyjnych w przedsiębiorstwie produkcyjnym
(Use of multi-certificate method of decision tree in production)

Authors: Katarzyna Hawran
Uniwersytet Szczeciński

Joanna Kowalik
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: decision trees multicriteria methods
Data publikacji całości:2017
Page range:10 (169-178)
Klasyfikacja JEL: C10 D81
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Working in unstable environments and making high-risk decisions makes it difficult to make rational decisions. However, thanks to a method such as decision trees or other multicriteria methods, both man and business are much better prepared to make decisions, and thus increase the likelihood that the decision is correct. This article is devoted to the use of multicriteria decision trees in a manufacturing enterprise. The aim of the study is to present and explain the decision tree method and its application as well as to present the results of the research on the example of the production company. The article uses a multi-criteria method, literature review and case study.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bujak, T. (2008). Drzewa decyzyjne. Toruń: Wyd. UMK.
2.Cichosz, P. (2000). Systemy uczące się. Warszawa: WNT.
3.Copeland, T., Koller, T., Murrin, J. (2000). Valuation. Measuring and Managing the Value of Companies. Inc., New York: John Wiley & Sons.
4.Czechowska, K. (2014). Wybrane uwarunkowania podejmowania decyzji inwestycyjnych na rynku nieruchomości – ujęcie behawioralne. Studia i Prace WNEiZ, 36 (1), 14–25.
5.Kahneman, D., Slovic, P., Tversky, A. (1982). Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases. New York: Cambridge University Press.
6.Koźmiński, A.K. (1978). Decyzje. Analiza systemowa organizacji. Warszawa: PWN.
7.Libal, U. (2015). Drzewa decyzyjne, bagging, boosting i lasy losowe. Pobrane z: http://urszula.libal.staff.iiar.pwr.wroc.pl (10.06.2017).
8.Mulawka, J. (1996). Systemy ekspertowe. Warszawa: WNT.
9.Przywara, D. (2007). Drzewa decyzyjne, metody budowania, zastosowania. Wrocław: Wyd. Politechniki Wrocławskiej.
10.Słownik języka polskiego PWN. Pobrane z: https://sjp.pwn.pl/slowniki/decyzja.html (30.06.2017).