Search

Result: Found records: 22.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Kondycja społeczeństwa obywatelskiego w kontekście idei limitowania kadencji wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
(Acta Politica Polonica)
3/2016 (37) 2016 Go to
2. ANALIZA POWIĄZAŃ MIEDZY RENTOWNOŚCIĄ A PŁYNNOŚCIĄ NA PRZYKŁADZIE SEKTORA BANKOWEGO W POLSCE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/1 2016 2016 Go to
3. WYKORZYSTANIE MODELU DU PONTA DO OCENY EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTW Z SEKTORA GÓRNICZEGO
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/1 2016 2016 Go to
4. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM FINANSOWYM W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. OCENA SEKTORA SPOŻYWCZEGO (CUKIERNICZEGO)
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/1 2016 2016 Go to
5. ANALIZA PORÓWNAWCZA DOTYCZĄCA PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO NA PRZYKŁADZIE SEKTORA ENERGETYCZNEGO
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/1 2016 2016 Go to
6. O potrzebie różnorodności. Systemy zarządzania treścią (Content Management System) w strategii przedsiębiorstwa branży IT
(Studia Informatica Pomerania)
nr 41 2016 Go to
7. Ocena efektywności technicznej publicznego szpitala powiatowego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/1 2016 2016 Go to
8. Edukacja zdalna formą kształcenia ukierunkowanego na studenta
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2013 2013 Go to
9. Społeczna odpowiedzialność biznesu na przykładzie sektora ochrony zdrowia
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/1 2017 2017 Go to
10. Ocena kondycji finansowej sektora ochrony zdrowia
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/1 2017 2017 Go to
11. „Zielone spółdzielnie” jako innowacyjne podejście w wykorzystaniu alternatywnych źródeł energii
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/2 2017 2017 Go to
12. Partnerstwo publiczno-prywatne innowacyjnym rozwiązaniem dla polskiego sektora ochrony zdrowia
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/2 2017 2017 Go to
13. Profitability and Financial Liquidity of the Chemical Industry Companies
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Go to
14. Equestrian tourism as an offer of rural tourism - study on the selected examples from Podkarpackie Province (Poland) and Prešov Province (Slovakia)
(European Journal of Service Management)
Vol. 23, 3/2017 2017 Go to
15. Wskaźniki sektorowe w ocenie spółek publicznych na podstawie sprawozdań finansowych przedstawionych według MSR
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
16. Growth of exports as a precondition for reindustrialisation of the Polish economy
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Go to
17. Inwestycje i dezinwestycje private equity w Europie i w Polsce
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
18. Wskaźniki sektorowe w spółkach giełdowych za okres 2013–2014
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/3 2017 2017 Go to
19. Przekształcenia w sektorze ochrony zdrowia w Polsce
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/3 2017 2017 Go to
20. Wykorzystanie metody wielokryterialnej drzew decyzyjnych w przedsiębiorstwie produkcyjnym
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/1 2017 2017 Go to
21. Wpływ prywatyzacji na efektywność podmiotu leczniczego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/3 2018 2018 Go to
22. Strategiczny marketing jako narzędzie budowania wizerunku uczelni wyższych w Szczecinie
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/3 2018 2018 Go to
Page