Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.43/1-03
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 43/1 2016
PODSTAWY TEORETYCZNE ZARZĄDZANIA RYZYKIEM ZAKŁÓCEŃ W ŁAŃCUCHU DOSTAW
(Theoretical principles of managing supply chain disruption risk)

Authors: Sylwia Konecka
Wyższa Szkoła Logistyki
Keywords: supply chain disruptions disruptions risk supply chain management
Data publikacji całości:2016
Page range:10 (35-44)
Klasyfikacja JEL: D81 D85
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

In this chapter, the author presents the results of a literature review in terms of theories, especially in the field of economics and management, useful to describe, explain and analyze the disruptions risk in the supply chain management. Management concepts that include disruption risk were also selected.
Download file

Article file

Bibliography

1.Adamczyk, A. (2014). Samoorganizacja materii, wykład. Politechnika Warszawska, Warszawa. Pobrano z: http://www.if.pw.edu.pl/~anadam/WykLadySO/SO%20MATERII%2001.html (2.10.2014).
2.Ashby, W.R. (1952). Design for a brain. The origin of adaptive behaviour. London: John Wiley & Sons Inc. London, Pobrano z: https://ia902605.us.archive.org/34/items/designforbrainor00ashb/designforbrainor00ashb.pdf (5.05.2013).
3.Beekun, R.I., Glick, W.H. (2001). Organizational Structure from a Loose Coupling Perspective: A Multidimensional Approach. Decision Science. Information Science, Operations and Supply Chain Management, 32 (2), 227–250.
4.Blaik, P. (2010). Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania. Warszawa: PWE.
5.Gorynia, M. (1998). Zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji: mikroekonomia przejścia, Poznań: Wyd. AE.
6.Górecki, P. (2010). Normalnie katastrofa. Newsweek.pl, 27.06.2010. Pobrano z: http://www.newsweek.pl/wydania/1208/normalnie-katastrofa,61066,1,1 (9.03.2011).
7.Infor (2012). In Pursuit of Operational Excellence: Accelerating Business Change Through Next Generation ERP, http://www.egospodarka.pl/79157,Firmy-produkcyjne-zlozonosc-produkcji-rosnie,1,39,1.html (15.05.2014).
8.Kerwood, H.A. (1995). Where do just-in-time manufacturing networks fit? A typology of networks and a framework for analysis. Human Relations, 48 (8), 927–950. Pobrano z: http://jab.sagepub.com/content/37/4/385.full.pdf+html (3.03.2011).
9.Kramarz, M., Kramarz, W. (2015). Gathering Knowledge about Disruptions in Material Flow in Network Supply Chain. LogForum, 11 (1), 99–108.
10.Kisperska-Moroń, D. (red.). (2009). Czynniki rozwoju wirtualnych łańcuchów dostaw. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach.
11.Marley, K.A., Ward, P.T. (2013). Lean management as a countermeasure for “Normal” disruptions. New York: Springer Science Business Media.
12.Matulewski, M., Konecka, S., Fajfer, P., Wojciechowski, A. (2008). Systemy logistyczne. Komponenty. Działania. Przykłady. Poznań: Biblioteka Logistyczna.
13.Mitchell, V.L., Zmud, R.W. (1999). The Effects of Coupling IT and Work Process Strategies in Redesign Projects. Organization Science, 10, (4), 424–438.
14.Nowakowski, T. (2011). Niezawodność systemów logistycznych. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Pobrano z: http://www.dbc.wroc.pl/Content/10152/Nowakowski_niezawodnosc.pdf (2.08.2013).
15.Nowik, M. (2009). Teoretyczne aspekty realizacji proeksportowej strategii rozwoju. W: W. Michalczyk (red.), Wybrane problemy gospodarki światowej pierwszej dekady nowego wieku. Wrocław: UE we Wrocławiu. Pobrano z: http://cargo.ue.wroc.pl/publikacje/21_Nowik.pdf (12.05.2014).
16.Ritchie, B., Brindley, C. (2009), SCRM and Performance – Issues and Challenge. W: G.A. Zsidisin, B. Ritchie (eds.), Supply Chain Risk: A Handbook of Assessment, Management and Performance. New York: Springer.
17.Światowiec-Szczepańska, J. (2012). Ryzyko partnerstwa strategicznego przedsiębiorstw. Ujęcie modelowe. Poznań: Wyd. UE.
18.Taleb, N.N. (2010). The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable, 2nd ed., Random House.
19.Urbanowska-Sojkin, E. (2013). Ryzyko w wyborach strategicznych w przedsiębiorstwach. Warszawa: PWE.