Search

Result: Found records: 12.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Ocena innowacyjności Polski przez pryzmat sytuacji gospodarczej i instytucji wspierania innowacji
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
2. Modele rozwoju gospodarczego a poziom rozwoju społecznego i zamożności w małych państwach wyspiarskich na świecie
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/2 2017 2017 Go to
3. Efekty strategii rozwoju zrównoważonego Unii Europejskiej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/2 2017 2017 Go to
4. Państwowe fundusze majątkowe jako czynnik rozwoju krajów Afryki
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/1 2017 2017 Go to
5. Cechy homo oeconomicus
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2018 (92) 2018 Go to
6. Wykorzystanie analizy finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego dla potrzeb przedsięwzięć rewitalizacyjnych na przykładzie miasta Łodzi
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 129 2017 2017 Go to
7. Kirgiski syndrom MIRAB
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/2 2018 2018 Go to
8. The transition process of Vietnam’s trade policy from closed economy to “servicification” economy
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/2 2018 2018 Go to
9. Global cross border trade – a global view
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (1) 2018 2018 Go to
10. The European Union funds in the implementation of the concept of sustainable development in the context of financing projects related to the re- use of Europe’s cultural heritage
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
11. Boosting innovative Entrepreneurial Ecosystem in Regions for young entrepreneurs – regional perspective of entrepreneurship
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
12. Zrównoważony rozwój w polityce regionalnej – przykład Strategii Województwa Zachodniopomorskiego do 2030 roku
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (1) 2018 2018 Go to
Page