Search

Result: Found records: 6.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Infrastruktura żeglarska na europejskich wodach morskich: geneza, funkcje, struktura, topografia
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (38) 2017 2017 Go to
2. Kształtowanie postaw studentów jako przejaw społecznej odpowiedzialności uczelni w kształceniu kadr turystycznych
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (38) 2017 2017 Go to
3. Miejsce produktów turystycznych Szczecina w ofertach wybranych biur podróży
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (39) 2017 2017 Go to
4. Creating a socially responsible agritourism offer. A market requirement or a manifestation of service providers’ system of values?
(European Journal of Service Management)
Vol. 24, 4/2017 2017 Go to
5. Potencjał polskich miast pod względem zabytkowych tramwajów i ich wykorzystanie w turystyce
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (42) 2018 2018 Go to
6. Party space in Cracow and Warsaw: partying and conflicts
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (44) 2018 2018 Go to
Page