Search

Result: Found records: 3.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. FINANSOWE INSTRUMENTY ZWROTNE NA PRZYKŁADZIE INICJATYWY JEREMIE – WYKORZYSTANIE I WNIOSKI DLA POLITYKI REGIONALNEJ W POLSCE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/2 2016 2016 Go to
2. Specyfika audytu wewnętrznego projektów finansowanych ze środków unijnych na przykładzie Funduszu Pomerania Sp. z o.o. inicjatywy JEREMIE
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 2016 Go to
3. Repayable financial instruments in the European Union – the range of effect and efficacy
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
Page