Search

Result: Found records: 1.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Ludność ewakuowana z zachodnich powiatów guberni grodzieńskiej na Syberii w 1916 roku na przykładzie guberni tomskiej
(Przeszłość Demograficzna Polski)
39, 2017 2017 Go to
Page