Search

Result: Found records: 13.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Czynniki wzrostu konkurencyjności regionu na przykładzie województwa lubuskiego
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Go to
2. STRATEGIA ADAPTACYJNE ORGANIZACJI A POZIOMY KONKUROWANIA - KONSTRUKT TEORETYCZNY
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Go to
3. NOWE MODELE KONKUROWANIA NA RYNKU FARMACEUTYCZNYM NA PRZYKŁADZIE PROJEKTU PGT HEALTHCARE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Go to
4. Marketing produktów ekologicznych – możliwości budowania przewagi konkurencyjnej
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Go to
5. Konfiguracja przestrzenna łańcuchów dostaw - uwarunkowania logistyczne i konkurencyjne
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (35) 2016 2016 Go to
6. Komunikacja marketingowa uczelni jako szansa na zdobycie przewagi konkurencyjnej
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Go to
7. Zarządzanie talentami w kontekście budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa opartej na innowacjach
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Go to
8. Kreowanie przewagi konkurencyjnej w przedsiębiorstwach usługowych
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (47) 2017 2017 Go to
9. Usługi a wartość poszerzona dla klienta na przykładzie rynku wyposażenia i dekoracji wnętrz
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (48) 2017 2017 Go to
10. Budowa przewagi konkurencyjnej przez współczesne przedsiębiorstwa w nowych realiach gospodarczych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/3 2017 2017 Go to
11. Comprehensive risk management in a business
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/3 2018 2018 Go to
12. Wpływ kapitału strukturalnego na zdolność powstawania miejsc pracy w korporacjach sektora nowych technologii
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (51) 2018 2018 Go to
13. Kapitał społeczny rodziny jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw rodzinnych nad ich odpowiednikami nierodzinnymi
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (51) 2018 2018 Go to
Page