Search

Result: Found records: 4.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. The importance of trust and loyalty in financial institutions in financial decision-making process of households
(Marketing i Zarządzanie)
nr 5 (46) 2016 2016 Go to
2. Psychologiczne aspekty podejmowania decyzji finansowych w przedsiębiorstwie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
3. Motywy decyzji o zadłużeniu przedsiębiorstw. Wyniki badań polskich spółek giełdowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
4. Determinanty decyzji o emisji i wykupie akcji w polskich spółkach giełdowych. Wyniki badania ankietowego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Go to
Page