Search

Result: Found records: 1.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Kultura organizacyjna a procesy transferu technologii w przedsiębiorstwach przemysłowych wysokiej techniki w Polsce
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 42/1 2015 2015 Go to
Page