Search

Result: Found records: 1.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Kształtowanie postaw studentów jako przejaw społecznej odpowiedzialności uczelni w kształceniu kadr turystycznych
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (38) 2017 2017 Go to
Page