Search

Result: Found records: 4.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Definicja przedsiębiorstwa jako beneficjenta pomocy publicznej udzielanej na usługi użyteczności publicznej realizowane przez JST
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 118 2015 2015 Go to
2. Determinanty sukcesu przedsięwzięć kooperacyjnych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
3. Współpraca w ramach „wspólnego przedsięwzięcia” – wybrane problemy podatkowe1
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2016 2016 Go to
4. Changes to the business breakdown structure of the railway sector in the European Union in the period 1991–2016
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
Page