Search

Result: Found records: 15.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Analiza wykorzystania czasu pracy kierowców
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (38) 2017 2017 Go to
2. THE CHRONICLES AND MEMOIRS OF A GDAŃSK MERCHANT AND THE OFFICIAL OF ST. MARY’S CHURCH, EBERHARD BÖTTICHER (1554–1617)1
(Studia Maritima)
Vol. 24 2011 2011 Go to
3. Źródła i drogi rozwoju imperializmu niemieckiego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1964 1964 Go to
4. Funkcja regionu szczecińskiego w organizmie społeczno-gospodarczym PRL
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1975 1975 Go to
5. Ewolucja doktryny wolności mórz
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1977 1977 Go to
6. Kształtowanie się nowego ładu na morzach świata a III Konferencja Prawa Morza ONZ
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1979 1979 Go to
7. Morze a problemy żywnościowe świata
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1977 1977 Go to
8. Realizacja zadań gospodarczych a problem kadr w "Polskiej Żegludze Morskiej" w latach 1951-1975
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1976 1976 Go to
9. ZSRR a początki polskiej gospodarki morskiej na Pomorzu Zachodnim
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 6 1967 1967 Go to
10. "Gryf" - szczeciński armator rybołówstwa dalekomorskiego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1968 1968 Go to
11. Polska Żegluga Morska
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1976 1976 Go to
12. Problemy ekonomiczne portu szczecińskiego na tle polityki gospodarczej Prus na przełomie XIX i XX wieku
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 9-10 1961 1961 Go to
13. Rola zachodniopomorskiej organizacji PPR w dziele odbudowy i aktywizacji portu szczecińskiego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 11-12 1961 1961 Go to
14. Zaplecze portu szczecińskiego a walka konkurencyjna Szczecina z Hamburgiem na przełomie XIX i XX wieku
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 5-6 1962 1962 Go to
15. Działalność Instytutu Zachodnio-Pomorskiego w Szczecinie w 1962 r.
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 11-12 1962 1962 Go to
Page