Search

Result: Found records: 9.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. KSZTAŁTOWANIE WYSOCE EFEKTYWNYCH SYSTEMÓW PRACY (HPWS) POPRZEZ PRAKTYKI ZZL
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/3 2015 2015 Go to
2. Obszary chronione Natura 2000 z perspektywy społeczności lokalnych w Polsce północno-wschodniej
(Europa Regionum)
t. 22 2015 2015 Go to
3. Aspekt środowiskowy inwestycji komunalnych realizowanych na obszarach cennych przyrodniczo w Polsce północno-wschodniej
(Europa Regionum)
t. 21 2015 2015 Go to
4. Rachunek efektywności ekonomicznej inwestycji
(Europa Regionum)
t. 26 2016 2016 Go to
5. Publiczny transport zbiorowy w Gdańsku w kontekście równoważenia rozwoju miast
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/2 2017 2017 Go to
6. Innowacyjność Polski w latach 2011–2015. Znaczenie i bariery
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/1 2018 2018 Go to
7. SPECIFICATION AND IMPROVEMENT OF THE TECHNICAL AND FUNCTIONAL QUALITY OF FOOD TRANSPORT SERVICES
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (43) 2018 2018 Go to
8. Beetroot Juice - Legal Doping for Athletes?
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 35, No. 3/2021 2021 Go to
9. Historia pewnego obrazu: M. Bersanelli, Wielki spektakl na niebie. Osiem wizji wszechświata od starożytności do naszych czasów, tłum. A. Liszka-Drążkiewicz, Copernicus Center Press, wydanie 1, Kraków 2020, ss. 317
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 29 2022 2022 Go to
Page