Search

Result: Found records: 12.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Kierunki zmian cen w handlu międzynarodowym a sytuacja ekonomiczna krajów rozwijających się w XXI wieku (na przykładzie Afryki)
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 40/1 2015 2015 Go to
2. Uwagi o terms of trade we współczesnym handlu międzynarodowym
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/1 2015 2015 Go to
3. WPŁYW ZMIAN CEN W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM W XXI WIEKU NA DYNAMIKĘ EKSPORTU I TEMPO WZROSTU GOSPODARCZEGO KRAJÓW AMERYKI ŁACIŃSKIEJ
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/1 2016 2016 Go to
4. Cenowe i dochodowe terms of trade jako mierniki korzyści z handlu zagranicznego we współczesnym handlu międzynarodowym (na przykładzie wybranych krajów Ameryki Łacińskiej)
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/2 2017 2017 Go to
5. Ceny a eksport w XXI wieku na przykładzie wybranych krajów azjatyckich
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2016 (81) 2016 Go to
6. Uwagi o surowcowo-rolnej specjalizacji eksportu krajów rozwijających się w XXI wieku
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/1 2017 2017 Go to
7. Cena i wolumen jako czynniki eksportu w XXI wieku (na przykładzie wybranych krajów Azji)
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/2 2018 2018 Go to
8. Ruch cen w handlu międzynarodowym w XXI wieku a sytuacja ekonomiczna wybranych krajów i regionów rozwijających się
(Studia Administracyjne)
nr 10 2018 2018 Go to
9. Ogólne prawidłowości kształtowania się cen na współczesnym rynku międzynarodowym
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1985 1985 Go to
10. Dynamika i struktura eksportu województwa szczecińskiego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1975 1975 Go to
11. Tendencje rozwojowe eksportu z województwa szczecińskiego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1974 1974 Go to
12. Stan i perspektywy rozwoju stosunków ekonomicznych między Polską i krajami Afryki Zachodniej w świetle sytuacji ekonomicznej u progu lat osiemdziesiątych
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1985 1985 Go to
Page