Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / z. 1-2 1985
Stan i perspektywy rozwoju stosunków ekonomicznych między Polską i krajami Afryki Zachodniej w świetle sytuacji ekonomicznej u progu lat osiemdziesiątych

Authors: Jerzy Dudziński

Stanisław Flejterski

Halina Nakonieczna-Kisiel
Year of publication:1985
Page range:24 (223-246)