Search

Result: Found records: 1.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Rola samorządu terytorialnego w procesie kształtowania produktu turystycznego na przykładzie miasta Gdyni
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (1) 2018 2018 Go to
Page