Search

Result: Found records: 3.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Extraversion and its Importance in the Hospitality Workplace. Analysing the Selected Job Outcomes
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (31) 2015 2015 Go to
2. Doświadczenie pracy i jego znaczenie dla kształtowania postaw przyszłych kadr obsługi ruchu turystycznego
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
3. Retabulum z Łubowa w nurcie późnogotyckiej sztuki i pobożności z przełomu XV i XVI wieku na Pomorzu Zachodnim
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 29 2022 2022 Go to
Page