Search

Result: Found records: 4.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Strategie innowacyjne w zrównoważonym rozwoju państw w regionie Morza Bałtyckiego. Studium przypadku - model szwedzki
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Go to
2. Inwestycje modernizacyjne i rozwojowe w polskich portach. Studia przypadków
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
3. Przemysły morskie jako przestrzeń innowacji i aktywności gospodarczej w Unii Europejskiej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/3 2017 2017 Go to
4. Autobusowe potrzeby przewozowe południowo-zachodniej części województwa szczecińskiego w świetle badań ruchu pasażerskiego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1974 1974 Go to
Page