Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.1.85-48
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 1/2017 (85)
Inwestycje modernizacyjne i rozwojowe w polskich portach. Studia przypadków
(Modernization And Development Investments In Polish Ports . Case Studies)

Authors: Marek Grzybowski
Akademia Morska w Gdyni
Keywords: sea port investments
Data publikacji całości:2017
Page range:11 (597-607)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The study present the results of the research that focused on analyzing selected modernization investments in Polish ports and how they contribute to their competitiveness on the global market. Case study method was used. It was proved that the government, ports’ authorities and the owners of container terminals operating in Polish ports realized investments that increased range and quality of the services on the global market of maritime transport. The position of the Polish ports in Baltic Sea Region became more significant as well. The research was carried out by Polish Maritime Cluster and aims to position Polish port on international market.
Download file

Article file

Bibliography

1.Clarksons Research (2016). Scaling The Heights And Plumbing The Depths. 8 January.
2.DCT Gdańsk. Pobrane z: http://dctgdansk.pl/pl/about-dct/specyfikacja (20.12.2016).
3.Grzybowski, M. (2013). Development of Logistics Functions in the Baltic Sea Region Ports. Case Studies. W: A. Weintrit, T. Neumann (red.), STCW, Maritime Education and Training (MET), Human Resources and Crew Manning, Maritime Policy, Logistics and Economic Matters (s. 243–247). London: CRC Press, Taylor & Francis Group.
4.Grzybowski, M. (2014). Transport morski. W: I. Fechner, G. Szyszki (red.), Logistyka w Polsce. Raport 2013 (s. 70–81). Poznań: Wydawnictwo Instytutu Logistyki i Magazynowania.
5.Grzybowski, M. (2015). Transport and Transshipment of Oil in the Baltic Sea with Reference to the Global Market. Logistyka, 2, 42–44.
6.Grzybowski, M. (2016a). DCT Gdańsk, Największy terminal kontenerowy na Bałtyku otwarty. Polska Gazeta Transportowa, 44, 2 listopada.
7.Grzybowski, M. (2016b). Rynek LNG. Rośnie liczba statków i terminali. Polska Gazeta Transportowa, 46, 16 listopada.
8.Grzybowski, M. (2016c). Transport morski. W: Logistyka w Polsce. Raport 2015 (s. 67–79). Poznań: Wydawnictwo Instytutu Logistyki i Magazynowania.
9.Gulftainer to invest $275 million to co-develop and operate Russian terminal. Pobrane z: http://www.porttechnology.org/news/gulftainer_to_invest_275_million_to_co_develop_and_operate_russian_terminal (22.02.2013).
10.Imponujące stanowisko promowe w Świnoujściu otwarte. Pobrane z: http://www.port.szczecin.pl/pl/aktualnosci/imponujce-stanowisko-promowe-w-winoujciu-otwarte/ (22.12.2016).
11.Jajuga, K. , Jajuga, T. (1996). Inwestycje. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
12.Nowak, E., Pielichaty, E., Poszwa, M. (1999). Rachunek opłacalności inwestowania. Warszawa: PWE.
13.OOO BaltTehProm to put new transport industrial warehouse into operation in the Kaliningrad region in November 2012. Pobrane z: http://en.kaliningrad-rda.org/index.php?option=com_content&view=article&id=46:ooobalttehprom-to-put-new-transport-industrial-warehouse-into-operation-in-the-kaliningrad-region-innovember-2012&catid=9:kaliningrad-news&Itemid=4 (16.01.2016).
14.Pierwsza „spotowa” dostawa LNG w Świnoujściu. Pobrane z: http://www.polskielng.pl/biuro-prasowe/aktualnosci/wiadomosc/artykul/201457 (27.06.2016).
15.Port Szczecin–Świnoujście. Strategia. Pobrane z: http://www.port.szczecin.pl/pl/spolka/strategia-i-rozw%C3%B3j/ (20.12.2016).
16.Port Szczecin–Świnoujście. Terminal kontenerowy. Pobrane z: http://www.port.szczecin.pl/pl/spolka/strategia-i--rozw%C3%B3j/rozw%C3%B3j/inwestycje-uko%C5%84czone/terminal-kontenerowy (20.12.2016).
17.Putin otworzył ropociąg. Polska zostanie bez ropy? Pobrane z: http://www.polskieradio.pl/75/921/Artykul/572705,Putin-otworzyl-ropociag-Polska-zostanie-bez-ropy (23.03.2013).
18.RDIF, a consortium of foreign investors and Gazprombank to invest in SIBUR’s marine terminal in Ust-Luga. Pobrane z: http://sibur.com/press_center/projects/19551 (20.05.2014).
19.Sierpińska, M., Jachna, T. (2006). Ocena przedsiębiorstw według standardów światowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
20.Terminal LNG w Świnoujściu otwarty na import z USA. Pobrane z: http://www.polskielng.pl/biuro-prasowe/aktualnosci/wiadomosc/artykul/201461/ (12.10.2016).
21.UNCTAD Report (2016). Maritime Transport. Genova.
22.Wang Mingjie (China Daily Europe). Poland should position itself for One Belt, One Road project, official says. Pobrane z: http://www.chinadaily.com.cn/world/2016xivisitee/2016-06/21/content_25780353.htm (20.12.2016).