Search

Result: Found records: 43.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Tendencje i czynniki zmian w działalności małych portów morskich w Polsce w latach 2009–2014
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (42) 2016 2016 Go to
2. Finansowanie inwestycji komunalnych na rynku obligacji Catalyst
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 118 2015 2015 Go to
3. Ocena stabilności wyników funduszy społecznie odpowiedzialnych na podstawie wybranych miar efektywności relatywnej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Go to
4. INWESTYCJE TERMOMODERNIZACYJNE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH W KONTEKŚCIE KONCEPCJI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/1 2016 2016 Go to
5. Dotychczasowe doświadczenia i możliwości implementacji partnerstwa publiczno-prywatnego przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 125 2016 2016 Go to
6. SPOŁECZNA INICJATYWA LOKALNA W ZAKRESIE REALIZACJI INWESTYCJI (NA PRZYKŁADZIE POZNANIA I BYDGOSZCZY)
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/2 2016 2016 Go to
7. Fundusze REIT – doświadczenia światowe a rynek polski
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Go to
8. Koszt nabycia praw do nieruchomości w procesie realizacji inwestycji drogowych
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
9. Podejście sieciowe w procesie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Go to
10. Bariery rozwoju leasingu nieruchomości w Polsce na tle doświadczeń zagranicznych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/1 2016 2016 Go to
11. Mnożnik inwestycyjny Keynesa w ocenie wpływu inwestycji w pogłębienie toru wodnego Świnoujście-Szczecin do 12,5m na gospodarkę Polski
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Go to
12. Czy PPP jest realną alternatywą dla realizacji inwestycji przez samorządy?
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
13. Inwestycje modernizacyjne i rozwojowe w polskich portach. Studia przypadków
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
14. Corporate Social Responsibility in service sector in Ukraine
(European Journal of Service Management)
Vol. 22, 2/2017 2017 Go to
15. Charakterystyka atrakcyjności inwestycyjnej Europy w świetle bezpośrednich inwestycji zagranicznych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 127 2017 2017 Go to
16. Źródła finansowania „zielonych inwestycji" mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w województwie lubelskim
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 127 2017 2017 Go to
17. Efekty i niezamierzone skutki Europejskiego Systemu Handlu Emisjami
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/2 2017 2017 Go to
18. Elementy polityki podatkowej państw europejskich dotyczące wy-branych przedsięwzięć inwestycyjnych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Go to
19. Kryteria analizy inwestycji infrastruktury komunalnej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/1 2017 2017 Go to
20. Substytucja depozytów i inwestycji giełdowych w sektorze gospodarstw domowych oraz w sektorze przedsiębiorstw
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Go to
21. Ocena aktywności inwestycyjnej w przedsiębiorstwach rozpoczynających działalność gospodarczą w Polsce w latach 2004–2014
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
22. Alkohole jako przedmiot inwestycji alternatywnych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
23. Inwestycje i dezinwestycje private equity w Europie i w Polsce
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
24. Charakterystyka globalnego rynku obligacji klimatycznych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
25. Analiza zdarzeń i jej zastosowanie w finansach behawioralnych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
26. Inwestycje finansowe w dzieła sztuki w Polsce
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Go to
27. Rynek inwestycji emocjonalnych w Polsce
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2018 (92) 2018 Go to
28. Wpływ funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na inwestycje i wzrost polskiej gospodarki
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 129 2017 2017 Go to
29. Analiza wydatków inwestycyjnych miast na prawach powiatu na przykładzie województwa łódzkiego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 129 2017 2017 Go to
30. Kontrakt samorządowy jako nowy instrument finansowania zintegrowanych działań w ramach partnerstw lokalnych we wdrażaniu polityki spójności Unii Europejskiej 2014-2020
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 129 2017 2017 Go to
31. Możliwości finansowania działalności inwestycyjnej przez gminy województwa podkarpackiego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 129 2017 2017 Go to
32. Pomoc publiczna a inwestycje przedsiębiorstw w Polsce
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/3 2018 2018 Go to
33. Inwestycje kolekcjonerskie. Analiza inwestycji na rynku win
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Go to
34. SKUTKI DOFINANSOWANIA ZINTEGROWANYCH WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH NA TERENIE AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (41) 2018 2018 Go to
35. Aktywność inwestycyjna funduszy venture capital w finansowaniu start-upów w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 132 2018 2018 Go to
36. Economic aspects of financing the tourism investments from the European Regional Development Fund in Lublin city district
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
37. Diversification of the global green bond market
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
38. Nowoczesne metody finansowania przedsięwzięć deweloperskich
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 54/1 2018 2018 Go to
39. Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w teoriach ekonomicznych oraz ich wpływ na gospodarkę Polski
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 16 (2018) 2018 Go to
40. THE NATIONAL ROAD FUND AND THE RAILWAY FUND AS A SOURCE OF FINANCING FOR THE DEVELOPMENT OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE IN POLAND
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (46) 2019 2019 Go to
41. Human capital as a essentials element of intellectual capital
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/2, 4/2018 2018 Go to
42. Condo Hotels in Poland − An Outline of the Phenomenon and Research Directions
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (46) 2019 2019 Go to
43. Ocena dopuszczalności pomocy państwa dla inwestycji w sektorze energetycznym w świetle zasad ochrony środowiska. Refleksje związane z orzeczeniem TSUE w sprawie elektrowni jądrowej Hinkley Point C
(Studia Administracyjne)
2(16)|2022 2022 Go to
Page