Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.46/2-25
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 46/2 2016
SPOŁECZNA INICJATYWA LOKALNA W ZAKRESIE REALIZACJI INWESTYCJI (NA PRZYKŁADZIE POZNANIA I BYDGOSZCZY)
(Social initiative and the implementation of investments (based on the example of Poznan and Bydgoszcz))

Authors: Łukasz Stelmaszczyk
Uniwersytet Łódzki
Keywords: local initiative infrastructural investments local government society
Year of publication:2016
Page range:9 (295-303)
Klasyfikacja JEL: K23
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Investment projects are a perfect vehicle for addressing the needs of local communities. Therefore, it is imperative that local governments undertake such tasks. Increased public participation is essential for speeding up the implementation of investments. This study presents one of the ways of involving a specific community in the implementation of such public tasks as local initiatives.
Download file

Article file

Bibliography

1.Blicharz, J. (2012). Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Komentarz. Warszawa.
2.Kisała, M. (2013). Realizacja zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. W: B. Dolnicki (red.), Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym (s. 445–453). Warszawa.
3.Talik, A., Ciąglewicz-Miśta, A. (2012). Finansowanie przez jednostki samorządu terytorialnego działalności pożytku publicznego. W: M. Stec, M. Mączyński (red.), Partycypacja obywateli i podmiotów obywatelskich w podejmowaniu rozstrzygnięć publicznych na poziomie lokalnym (s. 164–175). Warszawa.
4.Serowaniec, M. (2013). Inicjatywa lokalna jako instrument partycypacji obywateli w podejmowaniu rozstrzygnięć na poziomie lokalnym. W: W. Skrzydło, W. Szapował, K. Eckhardt, P. Steciuk (red.), Prawo naszych sąsiadów, tom I. Konstytucyjne podstawy budowania i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i na Ukrainie – dobre praktyki (s. 252–264). Rzeszów–Przemyśl.
5.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
6.Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
7.Uchwała nr VIII/66/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych.
8.Uchwała nr XXXIII/692/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 31 października 2012 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.