Search

Result: Found records: 5.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. The effects of the use of ICT by tourism enterprises
(European Journal of Service Management)
Vol. 16, 2/2015 2015 Go to
2. The Innovation System of a Tourist Enterprise – a Model Approach
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (32) 2015 2015 Go to
3. WIRTUALIZACJA ZACHOWAŃ KONSUMENTÓWNA RYNKU TURYSTYCZNYM JAKO ŹRÓDŁO WIEDZY W PODEJMOWANIU DECYZJI MARKETINGOWYCH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Go to
4. Sharing economy – wyzwania społeczno-ekonomiczne dla lokalnej polityki turystycznej. Przypadek Barcelony
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Go to
5. The Usefulness of Flash Eurobarometer to Study Changes in Tourists' Preferences
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (43) 2018 2018 Go to
Page