Search

Result: Found records: 5.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Kontakty Polska - NRD a obraz Niemiec w opiniach Polaków
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1981 1981 Go to
2. Problematyka przemian w postawach Polaków względem Niemców w XXX-leciu NRD /rozważania wstępne/
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1979 1979 Go to
3. Zmiany w postawach Polaków względem Niemców
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1982 1982 Go to
4. Fluktuacja siły roboczej w zakładach pracy a problemy więzi stabilizujących pracowników
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1976 1976 Go to
5. Informacja o kompleksowym obozie społeczno-naukowym studentów WSP i PAM w Moryniu
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1980 1980 Go to
Page