Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / z. 1-2 1976
Fluktuacja siły roboczej w zakładach pracy a problemy więzi stabilizujących pracowników

Authors: Halina Juzyszyn
Year of publication:1976
Page range:13 (57-69)