Search

Result: Found records: 8.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Changes in Bar Velocity and Muscular Activity During the Bench Press in Relation to the Load Lifted
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 11, No. 3/2015 2015 Go to
2. Predicting Competitive Swimming Performance
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 9, No. 1/2015 2015 Go to
3. Endocrine Responses to Physical Training and Tribulus Terrestris Supplememtation in Middle-Age Men
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 13, No. 1/2016 2016 Go to
4. SPOŁECZNA INICJATYWA LOKALNA W ZAKRESIE REALIZACJI INWESTYCJI (NA PRZYKŁADZIE POZNANIA I BYDGOSZCZY)
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/2 2016 2016 Go to
5. Ekspansja gospodarcza NRF po II wojnie światowej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1973 1973 Go to
6. Akumulacja kapitału pieniężnego a inwestycje w RFN
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1975 1975 Go to
7. Współpraca naukowo-techniczna w rasach socjalistycznej integracji
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1980 1980 Go to
8. Wzrost gospodarczy RFN w warunkach inflacji
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1977 1977 Go to
Page