Search

Result: Found records: 7.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Wpływ korupcji na inwestycje
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
2. Efekt zakotwiczenia w transakcjach fuzji i przejęć na przykładzie Polski
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Go to
3. Repayable financial instruments in the European Union – the range of effect and efficacy
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
4. Financial Instruments in Regional Operational Programs in the Years 2014–2020
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (2) 2018 2018 Go to
5. Współpraca banków spółdzielczych z samorządem lokalnym
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (1) 2018 2018 Go to
6. Microfinance and microfinance institutions – development directions and prospects
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/1, 3/2018 2018 Go to
7. Challenges faced by the regional financial institutions engaged in enterprise financing
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/2, 4/2018 2018 Go to
Page