Search

Result: Found records: 7.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Zróżnicowane ceny usług doręczeniowych w UE jako bariera rozwoju transgranicznego e-commerce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Go to
2. Prawne i społeczne aspekty rozwoju e-commerce wspieranego przez usługi doręczeniowe – nowe inicjatywy UE na jednolitym rynku usług
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Go to
3. Wykorzystanie e-usług - społeczne potrzeby i ograniczenia
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Go to
4. Elektroniczne usługi pocztowe świadczone przez operatorów wyznaczonych w krajach U E. Stan zaawansowania według wskaźników U PU
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Go to
5. Potencjalne możliwości współpracy operatorów wyznaczonych z e-administracją
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 130 2018 2018 Go to
6. Wykluczenie cyfrowe – wybór czy konieczność? Polska na tle Unii Europejskiej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (2) 2018 2018 Go to
7. Impact of selected factors on the cross-border price of postal parcels in the European Union
(European Journal of Service Management)
Vol. 26, 2/2018 2018 Go to
Page