Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 4.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Przyczynienie uzasadniające zmniejszenie odszkodowania należnego pacjentowi na gruncie art. 362 k.c.
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2016 (13) 2016 Przejdź
2. Zadośćuczynienie za krzywdę spowodowaną śmiercią najbliższego członka rodziny – glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 4 października 2018 roku, V ACa 697/17
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2019 (26) 2019 Przejdź
3. Ewolucja zasad odpowiedzialności członków organu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za wyrządzoną spółce szkodę
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2021 (36) 2021 Przejdź
4. Znaczenie postępowania likwidacyjnego, reklamacyjnego oraz sądowego w procesie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w związku z powstałą szkodą komunikacyjną
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2022 (37) 2022 Przejdź
Strona