Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 4.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 30 września 2015 roku, sygn . I KZP 8/15
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2016 (16) 2016 Przejdź
2. Kilka refleksji na kanwie rozważań zamieszczonych w książce pt. Pozycja biegłego w polskim systemie prawnym, pod red. B. Lewandowskiego, Warszawa 2016
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2017 (20) 2017 Przejdź
3. Zwroty niedookreślone charakteryzujące stan zdrowia psychicznego oskarżonego a możliwość zastosowania obrony obligatoryjnej
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2018 (21) 2018 Przejdź
4. Essay on the manner of understanding truth in criminal proceedings
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2020 (30) 2020 Przejdź
Strona