Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     eISSN: 2545-3181    OAI    DOI: 10.18276/ais.2020.30-08
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2020 (30)
Essay on the manner of understanding truth in criminal proceedings

Autorzy: Małgorzata Żbikowska
Słowa kluczowe: truth principle of truth material truth ontic truth ontological truth substantiation/probability paradox of truth
Data publikacji całości:2020
Liczba stron:11 (107-117)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 404

Abstrakt

The subject matter of the article is a short reflection on the concept of truth in criminal proceedings. The author raises the question about the manner of understanding the truth in a criminal trial, as well as about the relation of truth to proof and probability - are such concepts compatible, mutually exclusive or differentiated in terms of categories? As a result of such contemplation, the author decided that the text of Article 2 § 2 of the Code of Crimi¬nal Procedure concerning material truth - in view of the today’s criminal law scholars and commentators - is similar to the concept of ontological truth, i.e. the understanding of truth in a way that does not refer to the state of affairs only (ontic truth), but also to the statements and judgements made with respect thereto. Such an understanding of truth also allows one to acknowledge the fact that the truth and belief that a certain event (that needs to be proven or made plausible) occurred are two different epistemic categories.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Abdank-Kozubski, A., Problem prawdy w wybranych koncepcjach rozwoju nauki, “Studia Philosophiae Christianae” 1993, No. 1(29).
2.Cieślak, M., Zagadnienia dowodowe w procesie karnym, Warszawa 1955.
3.Gaberle, A., Dowody w sądowym procesie karnym. Teoria i praktyka, Warszawa 2010.
4.Iżykowski, M., Charakterystyka prawna uprawdopodobnienia w postępowaniu cywilnym, “Nowe Prawo” 1980, No. 3.
5.Jodłowski, J., Zasada prawdy materialnej w postępowaniu karnym. Analiza w perspekty-wie funkcji prawa karnego, Warszawa 2015.
6.Kmiecik, R., Uprawdopodobnienie w procesie karnym, “Nowe Prawo” 1983, No. 5.
7.Kmiecik, R., Prawo dowodowe. Zarys wykładu, Warszawa 2008.
8.Kremens, K. and Skorupka, J. (eds.), Pojęcie, miejsce i znaczenie prawdy w polskim proce¬sie karnym, Wrocław 2013
9.Nelken, J., Dowód poszlakowy w polskim procesie karnym, Warszawa 1970.
10.Nelken, J., Uprawdopodobnienie w procesie karnym, “Nowe Prawo” 1970, No. 4.
11.Papierkowski, Z., Dowód poszlakowy w postępowaniu karnym. Studium procesowo-praw- ne, Lwów 1933.
12.Patryas, W., Uznawanie zdań, Warszawa-Poznań 1987.
13.Patryas, W., Próba wyjaśnienia domniemań prawnych, Poznań 2011.
14.Tischner, J., Myślenie w żywiole piękna, Kraków 2013.
15.Zajadło, J., Teoretyczno - i filozoficzno-prawne pojęcie prawdy, in: Kremens, K. and Sko¬rupka, J. (eds.), Pojęcie, miejsce i znaczenie prawdy w polskim procesie karnym, Wro¬cław 2013.
16.Zieliński, M., Poznanie sądowe a poznanie naukowe, Poznań 1979.
17.Żbikowska, M., Ciężar dowodu w polskim procesie karnym, Warszawa 2019.